WIA-uitkering lager door auto van de zaak

4 februari 2013 | Door redactie

Waarschijnlijk krijgen werknemers met een auto van de zaak dit jaar – als ze die auto privé gebruiken – een lagere uitkering. Deze verandering is het gevolg van de invoering van het uniform loonbegrip. De bijtelling die uw werknemer betaalt voor de auto van de zaak telt namelijk mee bij de inkomsten die UWV van de uitkering aftrekt.

Heeft uw onderneming werknemers in dienst, die ook een uitkering ontvangen naast het loon, dan krijgen zij waarschijnlijk een lagere uitkering. Deze wijziging wordt aangepast, maar het is mogelijk dat werknemers in de eerste paar maanden van dit jaar nog te veel uitkering ontvangen. Het UWV verrekent dit met latere uitbetalingen van de uitkering.

Auto van partner heeft ook gevolgen

Heeft de partner van uw werknemer een auto van de zaak waarvoor hij bijtelling betaalt, dan heeft dit ook gevolgen. Krijgt uw werknemer een toeslag bij zijn uitkering, dan kan het zijn dat uw werknemer een lagere toeslag krijgt of geen recht meer heeft op deze toeslag. De bijtelling heeft in dat geval geen gevolgen voor de uitkering.

Mogelijk hogere uitkering bij levensloopregeling

Ook als uw werknemer of zijn partner geld inlegt op een levensloopregeling heeft dit gevolgen voor de uitkering of toeslag van de werknemer. In beide gevallen is het mogelijk dat de werknemer een hogere uitkering of toeslag bij zijn uitkering ontvangt. Uw onderneming moet bovenstaande gegevens aanleveren bij het UWV. Aan de hand van deze informatie wordt bepaald dit gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering of toeslag van de werknemer.

Bereken de uitkering

Hieronder kunt u zien wat de gevolgen van de nieuwe wet voor werknemers kunnen zijn:
Piet heeft recht op een WIA-uitkering van € 2.000. Hij heeft daarnaast een inkomen van € 1.000. 70% van deze € 1.000 wordt van zijn uitkering afgetrokken. Dat is € 700. Piet krijgt dus een uitkering van (€ 2.000 - € 700 = ) € 1.300. 
De bijtelling is € 500. In de nieuwe situatie telt dit mee als inkomen. Het totale inkomen van Piet wordt dan (€ 1.000 + € 500 = ) € 1.500. Vervolgens wordt 70% van deze € 1.500 van zijn uitkering afgetrokken. Dat is € 1.050. Piet krijgt dus een uitkering van (€ 2.000 - € 1.050 = ) € 950. Piet krijgt vanaf 1 januari 2013 dus (€ 1.300 - € 950 = ) € 350 minder uitkering dan in 2012.