Wie betaalt voor elektriciteit van zakelijke laadpaal?

20 oktober 2022 | Door redactie

Een werkgever kan het plaatsen van de laadpaal voor een ter beschikking gestelde auto vergoeden. Maar dit geldt niet zomaar voor de elektriciteit die de werknemer gebruikt om zijn auto daarmee op de laden. Met de hoge energieprijzen is dat niet gunstig voor de werknemer. De werkgever kan ter beperking van de kosten hier afspraken over maken met de werknemer.

Als een werkgever een elektrische auto van de zaak ter beschikking stelt aan de werknemer, mag de werkgever de kosten die daarbij horen onbelast vergoeden. Hieronder vallen onder meer de kosten van het plaatsen van de laadpaal in of bij de woning van de werknemer. Dit geldt echter niet zomaar voor de verbruikte elektriciteit van die laadpaal. Dit kan vanwege de hoge energieprijzen duur uitpakken voor een werknemer!

Afspraak over declareren verbruik elektriciteit

Om de elektriciteitskosten van de werknemer te drukken, kan een werkgever met een werknemer afspreken dat de werknemer de feitelijke gebruikte elektriciteit tegen kostprijs declareert bij de werkgever. Deze kostprijs is dan inclusief de kosten van een meter om het feitelijk gebruik vast te stellen.
Gebruikt een werknemer zonnepanelen, dan kan een werkgever een vergoeding geven die overeenkomt met het bedrag dat een energiemaatschappij in rekening zou brengen. Deze vergoeding heeft geen gevolgen voor de vaststelling van het loon en daarmee de loonheffingen.

Maximale vergoeding van € 0,19 bij eigen auto van werknemer

Betaalt een werkgever voor de laadpaal voor de eigen auto van een werknemer? Dan kan de werkgever een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). De kosten voor de elektriciteit worden in dat geval geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding.