Wie betaalt voor vroegtijdig einde leasecontract auto?

Bij het aangaan van een leaseovereenkomst moet een werkgever de werknemer goed informeren over de kosten van een voortijdige beëindiging. Ook heeft de werkgever een zorgplicht voor een goede afwikkeling van het leasecontract. Dat blijkt uit een recente uitspraak.

26 mei 2021 | Door redactie

Een werknemer met een auto van de zaak beëindigde zijn arbeidsovereenkomst nog voordat het leasecontract van 48 maanden verliep. In de leaseovereenkomst was opgenomen dat in een dergelijke situatie de werknemer € 10,26 per dag moest betalen voor iedere dag dat de overeenkomst vroegtijdig was beëindigd, de zogenoemde minderdagentoeslag. Omdat het ging om een vroegtijdige beëindiging van 658 dagen, moest de werknemer door de toeslag € 6.751,08 betalen. De werknemer weigerde dat te doen. Vervolgens vorderde de werkgever bij de rechter veroordeling van de werknemer tot betaling van € 6.751,08.

Rekening houden met eisen van goed werkgeverschap

De rechter nam als uitgangspunt dat de werknemer ermee had ingestemd dat de auto voor 48 maanden werd geleaset. Hij stemde er dus ook mee in dat als hij eerder uit dienst zou treden, hij de kosten van de vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst aan de werkgever zou vergoeden. De rechter wees op de eisen van goed werkgeverschap en dat deze twee dingen meebrengen.

  • De werkgever moest de werknemer informeren over de kosten voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst, zodat de werknemer een afgewogen keuze kon maken.
  • De werkgever moest bij een voortijdige beëindiging van het leasecontract rekening houden met de belangen van de werknemer. Hij moest een specificatie opvragen en beoordelen of de afkoopsom in overeenstemming was met het leasecontract.

Werknemer had niet alle informatie op tijd

De werkgever had de werknemer in deze zaak niet op tijd informatie gegeven over de kosten van een vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst. Zo wist de werknemer niet van de minderdagentoeslag. De werkgever gaf aan dat hij de kosten niet kon kennen bij het aangaan van de leaseovereenkomst, omdat deze afhingen van het moment van inlevering van de auto. Maar hij had volgens de rechter wel op de minderdagentoeslag kunnen wijzen. Dan had de werknemer daar zowel vooraf (bij de keuze voor een leaseauto), als achteraf (bij de keuze voor een ontslag) rekening mee kunnen houden.

Bij zorgplicht werkgever geen 100% doorberekening van kosten

Maar de rechter merkte ook op dat de keuze voor een auto van de zaak voor de werknemer vrij was. De werknemer had ook kunnen weten dat er enige kosten zouden zijn bij een voortijdige beëindiging en dat die wat de werkgever betreft voor zijn rekening zouden komen.
Deze uitspraak werd gedaan in een zogenoemd tussenvonnis. Als later in de procedure komt vast te staan dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht bij de afwikkeling van het leasecontract, mag de werkgever op grond van goed werkgeverschap de kosten niet volledig doorberekenen aan de werknemer maar voor slechts 50%, in dit geval € 3.375,54.
Rechtbank Midden-Nederland, 4 mei 2021, ECLI (verkort): 1978