Wijziging autoregeling mag niet zomaar

18 oktober 2012 | Door redactie

Bij een overgang van onderneming moet u als nieuwe werkgever dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als uw werknemers kregen bij hun vorige werkgever. Dit geldt ook als uw werknemer bij zijn vorige werkgever de beschikking had over een auto van de zaak, maar bij u een andere functie krijgt waarin hij deze auto niet meer nodig heeft. Dit blijkt uit een rechtszaak bij de kantonrechter in Leeuwarden.

In de zaak ging het om een werknemer die bij zijn vorige werkgever werkzaam was geweest als Hoofd Binnendienst. De werknemer had in deze functie de beschikking over een auto van de zaak. Deze auto mocht hij ook privé gebruiken. Kort nadat de organisatie werd overgenomen door een nieuwe werkgever, verviel deze functie en werd de werknemer in een andere functie geplaatst. Volgens de werkgever had de werknemer bij deze functie geen auto van de zaak nodig, omdat hij hiervoor alleen op kantoor hoefde te zijn. Daarnaast wou de werkgever de arbeidsvoorwaarden harmoniseren zodat de secundaire arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers – met onderscheid van functie – zoveel mogelijk gelijk waren.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen

De werknemer wees de werkgever erop dat hij bij overgang van onderneming recht bleef hebben op de arbeidsvoorwaarden die hij met zijn vorige werkgever had afgesproken. Er was geen eenzijdig wijzigingsbeding (tool) in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Om de werknemer tegemoet te komen, bood de werkgever een overgangsregel waarbij de werknemer gebruik mocht maken van een leaseauto van een vertrekkende werknemer. Als de leaseperiode van deze auto verstreken was, kreeg de werknemer echter geen nieuwe auto tot zijn beschikking.

Verschil arbeidsvoorwaarden gevolg van overname

De rechter oordeelde dat er bij afwezigheid van een eenzijdig wijzigingsbeding gekeken moest worden of de werknemer op basis van goed werknemerschap moest instemmen met het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Als dit zo was en de werkgever een redelijk voorstel had gedaan om de werknemer tegemoet te komen, dan moest de werknemer hiermee akkoord gaan. In deze zaak werd het argument van de werkgever om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren echter te licht bevonden. De verschillen in de arbeidsvoorwaarden waren nu eenmaal een gevolg van de overname. De werknemer bleef dus – na het aflopen van de leaseperiode – recht houden op de auto van de zaak.
Kantonrechter Leeuwarden, 1 augustus 2012, LJN: BX3980