Zakelijk gebruik van auto soms toch privé

4 mei 2011 | Door redactie

U zult met sterk bewijs moeten komen om het privégebruik van de auto van de zaak aan te voeren als zakelijk gebruik. Alleen in twee uitzonderingsgevallen krijgt u geen bijtelling als u meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt. U overschrijdt dit aantal makkelijk als u de auto van de zaak ook voor een tweede baan gebruikt. Alleen met voldoende bewijs worden deze extra kilometers niet beschouwd als privégebruik.

Het gebruik van de auto van de zaak voor andere doelen dan uw werk valt onder privégebruik, dus ook de werkzaamheden van een tweede baan. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken over de bijtelling bij twee uitzonderingen op de regel. De Hoge Raad heeft deze geformuleerd in een arrest in 2000:

  • De auto van de zaak is mede namens de andere werkgever ter beschikking is gesteld.
  • Het andere werk wordt in kader van de eerste dienstbetrekking uitgevoerd.

Kilometervergoeding is onvoldoende

Onlangs probeerde een directeur-grootaandeelhouder (dga) te voorkomen dat zijn gebruik van de auto van de zaak van de ene bv – een Porsche Cayenne Turbo – voor de andere bv werd gezien als privégebruik. In zijn optiek gebruikte hij de auto alleen voor werkzaamheden van de andere bv, dus niet privé. Daarnaast betaalde de tweede bv een kilometervergoeding van € 0,34 ex BTW aan de eerste bv. Deze vergoeding vonden de Rechtbank en het Hof in Den Haag te onbeduidend om het te beschouwen als mede ter beschikking stellen van de Porsche, die had namelijk een waarde van dik anderhalve ton. De tweede bv had dan ook naar rato van gebruik de auto moeten vergoeden. Daarnaast was het voor de Rechtbank en het Hof onbewezen dat de werkzaamheden voor de tweede onderneming binnen het kader van de eerste bv waren uitgevoerd.
De dga was het niet eens met de uitspraak en ging in cassatie. Maar ook de Hoge Raad vond de argumenten van de dga niet goed genoeg en wees het cassatieberoep af. De dga kwam dus niet onder bijtelling van de auto uit.
Hoge Raad, 29 april 2011, LJN: BQ2830