Stel een auto van de zaak ter beschikking in zeven stappen

Bij het ter beschikking stellen van een auto van de zaak moet de werkgever een aantal knopen doorhakken, voordat de werknemer de auto in kan stappen. Er moeten afspraken worden vastgelegd en er zijn diverse administratieve handelingen nodig. Deze toolbox laat zien welke zeven stappen de werkgever moet doorlopen om werknemers zonder problemen in een auto van de zaak te laten rijden.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stel een auto van de zaak ter beschikking in zeven stappen

  Het hele proces rond de auto van de zaak in kaart gebracht

  Bij het terbeschikking stellen van een auto van de zaak moet de werkgever een aantal knopen doorhakken, voordat de werknemer de auto in kan stappen. Er moeten afspraken worden vastgelegd en er zijn diverse administratieve handelingen nodig. Deze toolbox laat zien welke stappen de werkgever moet doorlopen om werknemers zonder problemen in een auto van de zaak te laten rijden.

 • 2

  Beslis of u een auto ter beschikking wilt stellen

  Een auto ter beschikking stellen aan werknemers

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 30-01-2024

  Met behulp van deze checklist maakt u de belangrijkste keuzes en voert u de checks uit bij het uitdelen van een auto van de zaak.


  Auto van de zaak: leasen of kopen?

  Nieuws Auto van de zaak Publicatiedatum: 20-12-2017

  Werkgevers die werknemers een auto van de zaak aanbieden, kunnen die kopen of leasen. De keuze heeft gevolgen voor het eigenaarschap en de kosten. Wat zijn nu precies de verschillen?


  Een leasemaatschappij selecteren

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 28-07-2023

  Welke vorm en afspraken zijn voor uw organisatie optimaal als het gaat om het leasen van een bedrijfsauto? Bekijk het stappenplan.


  Werkgever mag auto van de zaak intrekken

  Nieuws Auto van de zaak Publicatiedatum: 27-03-2019

  Als uw organisatie aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking gesteld heeft, mag de werkgever die ook weer intrekken. Daarvoor heeft hij wel een eenzijdig wijzigingsbeding én een zwaarwegend belang voor nodig. De werknemer kan bovendien recht hebben op een compensatie. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Alkmaar.


 • 3

  Maak afspraken over het (privé)gebruik van de auto

  Voorbeeld autoregeling

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 08-08-2019

  Dit reglement zet de rechten en plichten van een werknemer met een auto van de zaak zwart-op-wit.


  Verbod privégebruik (bestel)auto

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 13-08-2019

  Gebruik dit model om een afspraak te maken met een werknemer over een verbod op privégebruik van een (bestel)auto van de zaak.


  Auto van de zaak niet zakelijk gebruikt

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 01-04-2021

  Als uw werknemer een auto van de zaak heeft waar hij ook privé mee rijdt, moet u met meer zaken rekening houden dan alleen de bijtelling.


  Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 30-01-2024

  Leer met behulp van deze tool welk bewijs aanvaardbaar is rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak en welke onaanvaardbaar is.


  Verklaringen voor de (bestel)auto van de zaak

  Infographic Auto van de zaak Publicatiedatum: 04-09-2019

  De werkgever hoeft geen rekening te houden met de bijtelling voor het privégebruik van de (bestel)auto van de zaak als hij een 'Verklaring geen privégebruik auto' of een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' heeft gekregen. Maar wat zijn de verschillen tussen deze twee verklaringen?


  Aanvraag Verklaring geen privégebruik auto

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 30-01-2024

  Laat uw organisatie niet opdraaien voor de bijtelling bij het privégebruik van de auto van de zaak. Bekijk het stappenplan.


 • 4

  Zorg dat u de bijtelling goed regelt

  Wel of geen bijtelling voor de auto van de zaak?

  Infographic Auto van de zaak Publicatiedatum: 04-04-2023

  Als een werkgever een werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt moet de werkgever in principe rekening houden met een bijtelling. Maar in sommige situaties hoeft dit niet. Om na te gaan of er wel of geen bijtelling moet worden gedaan kan de werkgever het stroomschema in deze infographic doorlopen.


  Bijtelling privégebruik auto van de zaak bepalen

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 03-01-2024

  Moet u de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak bepalen? Dat kan met behulp van dit stappenplan.


  Bijtelling van de elektrische auto van de zaak

  Infographic Auto van de zaak Publicatiedatum: 20-09-2022

  De bijtelling voor de elektrische auto gaat sinds 2020 in stappen omhoog. Hierdoor zal in 2026 voor nieuwe elektrische auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gaan gelden. Daarnaast daalt geleidelijk het deel van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is (de zogenoemde cap).


  Bijtelling auto van de zaak berekenen

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 02-01-2024

  Bereken wat de kosten van een auto van de zaak zijn voor de werknemer en welke bijtelling van toepassing is.


  Kan ik de bijtelling met terugwerkende kracht ongedaan maken?

  Vraag & Antwoord Auto van de zaak Publicatiedatum: 10-01-2023

  Kan ik de bijtelling voor mijn werknemer voor zijn auto van de zaak met terugwerkende kracht ongedaan maken?


  Gevolgen van intrekken Verklaring geen privégebruik

  Nieuws Auto van de zaak Publicatiedatum: 02-05-2023

  Als een werknemer in de loop van een kalenderjaar zijn Verklaring geen privégebruik auto intrekt, omdat hij meer dan 500 kilometer privé gaat rijden met de auto van de zaak, heeft dit gevolgen voor de werkgever en werknemer. Wees hierop bedacht.


   

  Percentages bijtelling privégebruik auto van de zaak

  Tabel Auto van de zaak

  Welk bijtellingspercentage de werkgever als basis moet nemen bij het bepalen van de bijtelling privégebruik auto van de zaak, hangt af van de datum eerste tenaamstelling van de auto. De bijtelling ligt namelijk voor vijf jaar vast. Werkgevers kunnen daarom ook nog met bijtellingspercentages uit 2016 te maken krijgen. In deze tabel staan de percentages en de voorwaarden op een rijtje.

   

 • 5

  Voorkom bijtelling met een correcte rittenadministratie

  De eisen aan een sluitende rittenregistratie

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 08-08-2023

  Leer door middel van deze tool wat de eisen zijn voor een sluitende rittenregistratie om de bijtelling voor privégebruik te ontlopen.


  Rittenadministratie personenauto's

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 13-08-2019

  Zorg met deze tool voor een sluitende rittenregistratie voor als u een personenauto van de zaak ook privé gebruikt.


  Een automatisch rittenregistratiesysteem geeft gemak en zekerheid

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 29-03-2022

  Als u of een werknemer in uw onderneming in een auto van de zaak rijdt, moet u een bedrag bij zijn loon tellen vanwege het voordeel dat de werknemer heeft van het privégebruik van de auto. Wilt u bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak te voorkomen? Houd dan een sluitende rittenregistratie bij.Een handmatige rittenregistratie bijhouden is een hele klus én foutgevoelig. Gelukkig bestaan er ook automatische rittenregistratiesystemen. Dat scheelt een hoop werk. Waar moet u op letten als u gaat werken met zo’n automatisch systeem?


 • 6

  Verwerk de auto van de zaak in de administratie

  De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

  Verdiepingsartikel Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 31-01-2024

  Als werknemers in een auto van de zaak rijden, kan de onderneming de meeste kosten rond die auto op grond van de werkkostenregeling onbelast aan de werknemers vergoeden. Denk aan brandstofkosten, parkeer- of stallingskosten, laadkosten van de elektrische auto, accessoires, maar ook aan verkeersboetes. Wat zijn de exacte regels?


  Wie betaalt de winterbanden voor de auto van de zaak?

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 31-10-2022

  Winterbanden voor de auto van de zaak komen niet altijd voor rekening van de werkgever. Asha Stuivenwold vertelt u de regels in 1 minuut.


  Eigen bijdrage voor auto van de zaak verwerken

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 21-09-2023

  Wat zijn de fiscale regels omtrent de eigen bijdrage van de auto van de zaak? Deze checklist geeft hier inzicht in.


  De auto van de zaak in de salarisadministratie

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 03-01-2024

  Dit stappenplan helpt u bij de correcte administratie van de bijtelling privégebruik auto in loonstaat, loonstrook en aangifte loonheffingen


  Waar moet u op letten bij het aanschaffen van een zakelijke laadpaal?

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 13-03-2024

  Als uw onderneming een zakelijke laadpaal of wandlader gaat plaatsen, komen er allerlei praktische en financiële zaken om de hoek kijken. Het is dan ook belangrijk om zo’n plaatsing goed voor te bereiden. De belangrijkste aandachtspunten daarbij vindt u in dit artikel.


  De kosten voor de zakelijke laadpaal

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 08-10-2022

  Als werkgever mag u de kosten die komen kijken bij een elektrische auto van de zaak onbelast aan uw werknemers vergoeden. Daartoe behoren ook de kosten voor (het plaatsen van) een laadpaal. Het is echter heel belangrijk dat u goede afspraken maakt over hoe deze vergoeding plaatsvindt.


  BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak

  Tool Auto van de zaak Publicatiedatum: 30-01-2024

  Maak met behulp van deze tool de berekening BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak.


 • 7

  Zorg voor een soepele afhandeling bij bijzondere situaties

  De bijtelling privégebruik auto van de zaak corrigeren

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 01-05-2023

  Bij de bijtelling wegens privégebruik is de kans op een fout in de salarisadministratie niet ondenkbeeldig. Bijvoorbeeld omdat de cataloguswaarde van de auto van de zaak nog niet is aangepast bij het wisselen van de auto. De financiële consequenties kunnen fors zijn, zowel qua naheffingsaanslag, rente als eventuele boetes. De Belastingdienst kan tot vijf jaar teruggaan. Bij wie liggen de verantwoordelijkheid en het risico bij het privégebruik en fouten in de bijtelling?


  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 11-04-2023

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.


  Eenmalige bijdrage einde contract verrekenen met bijtelling?

  Vraag & Antwoord Auto van de zaak Publicatiedatum: 13-06-2022

  Kan ik de eenmalige bijdrage die ik betaal voor de beëindiging van het contract van mijn leaseauto verrekenen met de bijtelling en zo ja, hoe moet ik dit dan aanpakken?


  Uitzonderingen op en bijzondere situaties rondom de bijtelling

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 24-02-2022

  Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en deze ook privé mag gebruiken, geldt dit privégebruik als loon in natura. De auto van de zaak is een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat u de werknemer het gebruik van de auto niet zomaar kunt ontzeggen. In dit verdiepingsartikel leest u de regels rond bijzondere situaties én de administratieve handelingen die hierbij komen kijken.


  De dga en de auto van de zaak

  Verdiepingsartikel Auto van de zaak Publicatiedatum: 03-01-2024

  Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een auto in privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv vaak voordelig, maar heeft u te maken met een correctie omzetbelasting in verband met privégebruik. Omdat de dga werknemer is, gelden qua bijtelling in grote lijnen dezelfde regels bij privégebruik van de auto van de zaak. In dit verdiepingsartikel leest u over de hoofdregel, de regels bij de auto vanuit de beheer-bv en de bijtelling en het gebruikelijk loon. Tot slot komen een aantal bijzondere situaties aan bod, zoals het privégebruik van de auto door de partner en de situatie dat de dga meerdere auto’s heeft.


 • 8

  Meer informatie

  E-training Zakelijke mobiliteit

  E-training 6 modules

  Een werkgever heeft verschillende mogelijkheden om te zorgen voor het zakelijk vervoer van de werknemer. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergoeden van de reiskosten, het ter beschikking stellen van een auto van de zaak of het verstrekken van vervoersbewijzen. Daarbij spelen verschillende fiscale en arbeidsrechtelijke regelingen een rol. Deze praktische e-training over Zakelijke mobiliteit helpt u het overzicht te bewaren.


  Auto van de zaak

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  De fiscale ontwikkelingen rondom de auto van de zaak staan niet stil. Zo is de wetgeving rond het bijtellingssysteem aangepast en zullen ook andere wetswijzigingen en de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak gevolgen gaan hebben. Maar ook de bestaande regels zijn talrijk en ingewikkeld. Er worden dan ook veel administratieve fouten gemaakt met betrekking tot de auto van de zaak. Tijdens de training Auto van de zaak worden alle (nieuwe) regels en valkuilen behandeld.


  BTW en auto

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  De BTW-regels veranderen continu. Het is van groot belang dat u al deze veranderingen in de gaten houdt. Zo moet u als u voor de BTW een auto in uw onderneming heeft of een auto leaset aan het einde van het jaar een BTW-correctie voor het privégebruik van de auto berekenen en aangegeven. Tijdens de training BTW en auto wordt u bijgepraat over de nieuwste BTW-wetgeving met betrekking tot auto's en de automotivebranche. Ook krijgt u een aantal praktische tips waarmee u BTW-naheffingsaanslagen voorkomt en BTW-risico’s beperkt. Aan de orde komen de in- en verkoop van tweedehandsauto’s, de margeregeling, globaliseringsregeling en intracommunautaire transacties en import en export van auto’s. Na deze training bent u weer helemaal op de hoogte van alle actuele BTW-zaken op het gebied van auto's.