De eisen aan een sluitende rittenregistratie

Checklist

PDF 270.97 kb

15-08-2019

Download deze tool
Alleen als een werknemer op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, mag u de fiscale bijtelling voor privégebruik achterwege laten. Voorwaarde is dat de werknemer een sluitende rittenregistratie bijhoudt of u op een andere manier geen of beperkt privégebruik kunt aantonen. In deze checklist leest u aan welke vereisten de rittenregistratie of bewijslast moet voldoen en wat de gevolgen zijn van een onvolledige of onjuiste rittenregistratie.