Eigen bijdrage voor auto van de zaak verwerken

Checklist

PDF 203.36 kb

publicatiedatum 15-08-2019

Download deze tool
Als een werknemer ook privé in een auto van de zaak rijdt, is het niet onredelijk dat uw onderneming hiervoor een eigen bijdrage rekent. Hetzelfde geldt als uw werknemer graag een duurdere auto kiest dan waarop hij op grond van de leaseregeling van uw organisatie recht heeft. Deze checklist geeft u inzicht in welk deel van de eigen bijdrage van de werknemer u in mindering mag brengen bij de berekening van de bijtelling wegens privégebruik en de eisen die de wetgever stelt. Vooral de salarisadministratie moet hiermee aan de slag.