Forfaitaire BTW-regeling privégebruik auto van de zaak

Rekentool

MS Excel 28.22 kb

15-10-2019

Download deze tool
De BTW op aanschaf, onderhoud en gebruik van de auto van de zaak kan worden afgetrokken. Voor het eventuele privégebruik van de auto van de zaak moet echter BTW worden betaald. Dit moet gebeuren via een correctie voor privégebruik in de laatste BTW-aangifte van het boekjaar. Met deze rekentool kan worden berekend hoeveel er gecorrigeerd moet worden in de BTW-aangifte op basis van de forfaitaire regeling privégebruik auto van de zaak.


Meer informatie over de BTW-aangifte vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een foutloze BTW-aangifte.