Krijgt een organisatie problemen als de werknemer te veel privékilometers rijdt (zonder bijtelling)?

22 juli 2019

Een werknemer voor wie wij geen bijtelling voor de auto van de zaak zouden hoeven te betalen, heeft toch te veel privé gereden. Zijn we nu de pineut?

Een werknemer kan een Verklaring geen privégebruik auto bij de Belastingdienst aanvragen als hij maximaal vijfhonderd privékilometers per jaar rijdt. U mag de bijtelling voor de auto van de zaak dan achterwege laten. Heeft de werknemer zo’n verklaring en blijkt gedurende het jaar dat hij toch meer privékilometers gereden heeft, dan moet hij de verklaring zo snel mogelijk intrekken met het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’ van de fiscus. Doet hij dit niet of niet op tijd, dan hangt hem een boete van maximaal € 5.514 boven het hoofd.

Werkgeversheffing

Uw organisatie krijgt vervolgens een brief van de Belastingdienst en moet vanaf het eerstvolgende tijdvak alsnog gaan bijtellen voor de auto van de zaak, zelfs als dat nog maar één of twee tijdvakken in dit kalenderjaar betreft. Door de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ krijgt u geen naheffingsaanslag op de mat als achteraf blijkt dat de werknemer de Verklaring geen privégebruik auto ten onrechte heeft aangevraagd. De werknemer krijgt dan wel een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) over de loontijdvakken die al voorbij zijn. Uw organisatie betaalt zelf dan geen werkgeversheffing ZVW en premies werknemersverzekeringen meer over de gemiste bijtelling.