Auto voor BTW ondernemingsvermogen en voor IB privévermogen , kan dat?

22 juli 2019

Mag ik mijn auto voor de BTW tot het ondernemingsvermogen rekenen, ook als ik deze voor de IB tot mijn privévermogen reken?

Als ondernemer kunt u voor de IB in redelijkheid kiezen om de auto tot uw privé- of tot uw ondernemingsvermogen te rekenen. Welke keuze het voordeligste is, zal onder meer afhangen van het aantal zakelijke kilometers, de kosten van de brandstof en het onderhoud, de verzekeringspremie en de jaarlijkse afschrijvingslasten in verhouding tot de bijtelling. Maar de keuze die u voor de IB maakt, hoeft niet te gelden voor de BTW. Het is dus mogelijk dat uw auto voor de IB tot uw ondernemingsvermogen behoort, maar voor de BTW tot uw privévermogen wordt gerekend en omgekeerd. Gebruikt u de auto van de zaak ook privé en hoort deze auto voor de BTW tot uw bedrijfsvermogen, dan kunt u de BTW op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken. Uiteraard kan dit alleen als u de auto gebruikt voor belaste omzet.

Over het privégebruik BTW betalen

Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u over het privégebruik BTW betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de BTW-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief BTW en BPM. De verschuldigde BTW geeft u aan en betaalt u bij de laatste BTW-aangifte van het jaar. U mag echter ook BTW betalen over het werkelijke privégebruik. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.