Ben ik BTW verschuldigd als ik de auto van de balans haal?

9 oktober 2020

Mijn echtgenote wil mijn huidige auto gaan gebruiken als ‘boodschappenauto’. Nu vroeg ik mij af of ik, als ik de auto van de balans van mijn autobedrijf haal, nog BTW verschuldigd ben? En maakt het nog uit of de auto wordt verkocht aan een derde?

Dat ligt eraan. De verkoop van een auto die u binnen uw onderneming heeft gebruikt, waarbij u de aanschaf-BTW in aftrek heeft gebracht (een zogenoemde BTW-auto), is belast met BTW. Bij verkoop van de auto moet u dus BTW in rekening brengen. Dit is anders als u bij aanschaf de BTW niet in aftrek heeft kunnen brengen. Dan bent u over de verkoop ook geen BTW verschuldigd. Dit is zo bij de aankoop van een marge-auto. Een marge-auto is een auto waarop een onderneming geen BTW kan verrekenen. Een nieuwe auto is in principe een BTW-auto.

Interne levering

Zodra een auto ingekocht of gefactureerd wordt aan een particulier persoon, kan de BTW niet meer worden verrekend en is de auto een zogeheten ‘marge-auto’. Als een auto eenmaal een marge-auto is, kan deze geen BTW-auto meer worden. Het overbrengen van de auto naar privé wordt voor de BTW aangemerkt als een interne levering en wordt daarmee gelijkgesteld met de verkoop van de auto. Is het een BTW-auto, dan moet u BTW over de vergoeding berekenen. De vergoeding is gelijk aan de waarde in het economisch verkeer.

Bij een interne levering is het advies om de auto door een erkende dealer te laten taxeren voordat u deze uit de zaak haalt. Dat voorkomt discussie achteraf met de fiscus over de waarde van de auto. Bij aankoop van een nieuwe personenauto betaalt u ook BPM. Over dat BPM-bedrag wordt geen BTW berekend. Dat is een regel die u niet moet vergeten, want het verlaagt het af te dragen BTW-bedrag bij latere verkoop dan wel bij overbrenging naar privé.

Stel u hevelt de auto voor € 12.000 (incl. rest-BPM en BTW) over naar privé. Dit ziet er dan als volgt uit:

Verkoopprijs € 7.795,04
Rest-BPM € 2.568,00
BTW € 1.636,96
Totaal € 12.000,00