Betaal ik BTW over het privégebruik van de auto van de zaak?

24 juli 2019

Wat is en hoe werkt een BTW-correctie op het privégebruik van een auto van de zaak?

De BTW over de kosten van de auto van de zaak (aanschaf, onderhoud en gebruik) is aftrekbaar voor de onderneming. Aangezien particulieren dit voordeel niet hebben, zijn privéritten met een auto van de zaak voordeliger dan privéritten met een eigen auto. Als werknemers de auto van de zaak ook privé mogen gebruiken, betaalt u over dit privégebruik wel BTW. Voor dit privégebruik moet u een correctie toepassen. Let er daarbij wel op dat woon-werkverkeer voor de BTW als privégebruik geldt!

Rittenregistratie of forfaitaire BTW-correctie

Er zijn twee manieren om de BTW-correctie over het privégebruik te berekenen:

  • via een sluitende kilometeradministratie;
  • via de zogenoemde forfaitaire BTW-correctie.

Als er een sluitende rittenregistratie aanwezig is en er BTW bij aankoop van de (bestel)auto in aftrek is gebracht, berekent u de BTW-correctie op basis van de kilometeradministratie aan de hand van de volgende formule: 21% x (privékm/ totale km) x gemaakte uitgaven (1/5 deel aankoopbedrag in eerste vijf jaar + gebruiks- en onderhoudskosten exclusief BTW en inclusief BPM). Is er bij de aankoop geen BTW in aftrek gebracht, maar is de betaalde BTW op onderhoud en gebruik wel in aftrek gebracht? Dan berekent u de BTW-correctie als volgt: privékilometers/totale kilometers x in aftrek gebrachte BTW op onderhoud en gebruik. Als er geen kilometeradministratie aanwezig is en de BTW bij aankoop van de (bestel)auto in aftrek is gebracht, is de BTW-correctie mede afhankelijk van het moment waarop de auto in gebruik genomen is via een forfait. U mag in dat geval de te betalen BTW voor het privégebruik (ook van leaseauto’s) vaststellen op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief BPM en BTW. Bij auto’s die vijf jaar in uw onderneming zijn gebruikt – inclusief het jaar van ingebruikname – neemt u 1,5% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM. Dit forfait geeft u aan bij vraag 1d van de laatste BTW-aangifte van het boekjaar.