Hoe verrekenen we verlofdagen met eigen bijdrage?

9 september 2020

Een paar werknemers rijden met een auto van de zaak ook privé, leveren een eigen bijdrage en een aantal dagen verlof. Hoe verrekenen we dat verlof?

Stel dat op het salaris van de werknemers die ook privé met de auto van de zaak rijden € 100 wordt ingehouden en dat ze 7 dagen verlof inleveren. De vraag is dan wat de waarde is van de ingeleverde dagen. Het inleveren van dagen is in dit geval te beschouwen als een beloning in natura.

Waardering loon in natura

In artikel 13 van de Wet op de loonbelasting staat vermeld dat niet in geld genoten loon in aanmerking wordt genomen naar de waarde die daaraan in het economisch verkeer kan worden toegekend. Voor bepaalde vormen van loon in natura is een vaste waardering van toepassing, bijvoorbeeld bij een auto van de zaak, een fiets van de zaak, inwoning of huisvesting op de werkplek, kinderopvang op de werkplek of een kantinemaaltijd.

Bereken dagloon

Inlevering van vakantiedagen is een betaling in natura die te vergelijken is met het dagloon dat iemand verdient. Dus als iemand € 2.100  bruto per maand verdient en er gemiddeld 21 dagen wordt gewerkt, dan bedraagt het dagloon € 100 per dag. Op jaarbasis bedraagt dan de totale inhouding 7 x € 100 + 12 x € 100 = € 1.900 per jaar =  € 158,33 per maand.

Overigens is het bij twijfel over de te hanteren waarde voor het loon in natura het beste om te rade te gaan bij de Belastingdienst.