Hoe verwerken bij de bijtelling na uitdiensttreding?

26 juli 2019

Een werknemer mag zijn auto van de zaak nog zes maanden na uitdiensttreding blijven gebruiken. Hoe moeten we dat verwerken in de loonadministratie?

Een werknemer die uit dienst gaat, moet zijn auto van de zaak meestal inleveren. Kiest uw organisatie ervoor om hier andere afspraken over te maken, dan moet u dit op de juiste manier regelen. Mag de werknemer na het einde van dienstbetrekking nog gebruikmaken van de auto, dan is er geen sprake meer van zakelijk gebruik. Maar let op: de waarde van de auto valt wel degelijk in de loonheffingen.

Loon in natura

Het bijtellingspercentage hangt onder meer af van de CO2-uitstoot van de auto en de datum van eerste toelating op de weg. Hoewel u de auto in de periode van zes maanden alleen voor privégebruik ter beschikking stelt, betekent dat nog niet dat er sprake is van excessief privégebruik. Pas in dat geval zou u van de bijtellingsregeling af moeten wijken. Het privégebruik moet u aanmerken als loon in natura en belasten volgens de groene tabel, omdat er geen arbeid tegenover de genoten beloning staat.

Autoverzekering

Vergeet niet te controleren hoe de auto is verzekerd. Verzekeringen van een lease-auto hebben meestal betrekking op werknemers. Daar is juridisch gezien in deze situatie geen sprake meer van, aangezien de werknemer niet meer in dienst is. Fiscaal gezien nog wel, omdat de werknemer loon in natura geniet uit een vroegere dienstbetrekking.