Kan ik de auto beter op naam van de zaak zetten of privé houden?

9 november 2021

Onlangs ben ik mijn eigen zaak gestart. Ik gebruik mijn auto zowel privé als voor de zaak. Moet ik de auto op naam van de zaak zetten of is het beter deze privé te houden?

Een eenduidig antwoord op de vraag wat de voordeligste optie is, is helaas niet te geven. Dit is per situatie verschillend en hangt onder andere af van de cataloguswaarde van uw auto, het bijtellingspercentage, het aantal gereden kilometers wat betreft werk, woon-werkverkeer en privé. Hieronder worden de gevolgen uiteengezet als u de auto op de zaak zet, respectievelijk de auto privé houdt.

Als u de auto tot het ondernemingsvermogen rekent, zijn alle aan de auto verbonden kosten fiscaal aftrekbaar (met uitzondering van verkeersboetes) en kunt u de auto ten laste van het fiscale resultaat afschrijven. Onder de af te trekken kosten vallen ook de kosten van financiering, parkeren, wassen, veerpont en tolgelden. Het privégebruik wordt op een vast bedrag gewaardeerd (de bijtelling). De bijtelling bedraagt 22% van de cataloguswaarde of bij een elektrische auto 12% tot een catalogusprijs van € 40.000, daarboven geldt weer de 22%. Of 35% van de werkelijke waarde voor auto’s >15 jaar.

Keuze voor privévermogen

Kiest u voor privévermogen, dan kunt u slechts € 0,19 per zakelijke kilometer aftrekken van de winst. Dit is een all-in bedrag. U kunt daarnaast dus niet nog bijvoorbeeld de kosten van parkeren en wassen aan de onderneming in reke-ning brengen. Kiest u hiervoor, dan zult u de zakelijke kilometers moeten bijhouden (hieronder valt ook uw woon-werkverkeer). Het voordeel van privévermogen is dat u geen bijtelling heeft. Het nadeel is echter dat de kosten niet aftrekbaar zijn.

Laat de mogelijkheden doorrekenen

Voor de fiscaal meest gunstige keuze is beslissend bij welke variant uw fiscale aftrekpost het grootst is. Laat dit dus eens doorrekenen! De gemaakte keuze is overigens definitief voor u. Met andere woorden: u kunt de auto als u deze als ondernemingsvermogen aanmerkt in de toekomst in principe niet naar het privévermogen of vice versa overhevelen.