Kan ik de bijtelling achterwege laten als privégebruik van de auto verboden is?

10 juni 2020

Als ik een overeenkomst opstel tussen mij en de werknemer waarin staat dat privégebruik van auto verboden is, kan ik dan de bijtelling achterwege laten?

Als uw werknemer de bijtelling voor een ter beschikking staande auto van de zaak wil voorkomen, moet hij rekening houden met een zware bewijslast. Voor een ter beschikking staande personen- en bestelauto geldt in 2021 een bijtelling van 22%. Betreft het een elektrische auto, dan bedraagt de bijtelling 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Daarboven is de bijtelling 22%.

Kilometeradministratie beste optie

De bijtelling kan worden voorkomen door de auto niet meer dan 500 kilometer in het jaar privé te gebruiken. Dit moet uw werknemer wel kunnen bewijzen. Voor het bewijs is een kilometeradministratie niet verplicht, maar wel de meest veilige optie. Tegenwoordig zijn hiervoor ook tal van digitale hulpmiddelen beschikbaar, die de administratieve last voor uw werknemer kunnen beperken.

Als u als werkgever het privégebruik verbiedt, is dit alleen niet voldoende om de bijtelling te voorkomen. Daarvoor is volgens de fiscus aanvullend vereist dat u het autogebruik controleert en administreert, dat uw werknemer niet is verzekerd voor privégebruik, zelf ook privé over een auto beschikt en een passende sanctie krijgt als hij de auto toch privé gebruikt. Daarbij moet u denken aan een geldboete ter grootte van de te betalen belasting over het privégebruik van de auto. In de regel dus al snel enkele duizenden euro’s.