Kan ik de BTW-correctie voor een auto van de zaak als bedrijfskosten boeken?

22 juli 2019

Ik heb als ondernemer een auto van de zaak. Kan ik nu de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak opvoeren als kosten in mijn winst-en-verliesrekening, waardoor ik dus minder IB hoef te betalen?

Het systeem voor iemand die zijn auto op de ondernemingsbalans heeft staan werkt als volgt:

  • U boekt alle autokosten als bedrijfskosten.
  • Ervan uitgaande dat u de auto mede voor privédoeleinden gebruikt (op jaarbasis meer dan vijfhonderd kilometer), krijgt u jaarlijks te maken met een correctie op de afgetrokken autokosten. U moet namelijk 22% van de cataloguswaarde van de auto als privégebruik bij uw winst tellen (bij een nulemissieauto is het bijtellingspercentage 4%).
  • U vraagt de BTW over alle autokosten terug via uw BTW-aangifte.
  • Jaarlijks volgt bij de slotaangifte voor de BTW ook een correctie voor het privégebruik. De correctie bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde (voor auto’s ouder dan vijf jaar is deze 1,5%). Dit bedrag moet u dus weer afdragen bij de BTW-aangifte. In de praktijk zie ik dat dikwijls wordt gedacht dat het hiernaast onder de vierde bullet bedoelde bedrag niet als bedrijfskosten aftrekbaar is. Als argumentatie hoor ik dan wel eens dat de correctie bedoeld is om ‘te veel teruggevraagde BTW’ te corrigeren, omdat de auto ook gedeeltelijk privé gebruikt is. Het is dus een correctie op de BTW en dan zijn het dus geen kosten.

Zakelijk

Deze gedachtegang is echter niet juist. Deze correctie mag u wel als autokosten boeken. De BTW-correctie hoeft u dus boekhoudkundig en fiscaal niet naar privé te boeken maar is, zoals hiervoor vermeld, een zakelijk aftrekbare (auto) kostenpost.

Deze rubriek is verzorgd door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & Partners Belastingadviseurs te Heerlen.