Moeten wij het parkeren van de auto van de zaak bij de werknemer thuis vergoeden?

22 mei 2020

Een van onze werknemers kwam met een vraag over het parkeren van de auto van de zaak bij zijn woning. Moeten we de kosten daarvan vergoeden?

Als uw werknemer in een auto van de zaak rijdt, is het logisch dat hij daarmee ook naar huis rijdt en daar de auto moet parkeren. Voor een juiste fiscale behandeling moet u dan wel op de hoogte zijn van de omstandigheden van de parkeergelegenheid bij de werknemer thuis.

Het is mogelijk dat de werknemer zijn garage gebruikt voor het stallen van het vervoermiddel van de zaak. Er kan dan sprake zijn van een reële (zakelijke) verhuursituatie. Hiervoor is vereist dat de werknemer de garage alleen gebruikt voor het vervoermiddel van de zaak. Voor dat gebruik kan uw onderneming een reële verhuurvergoeding geven. Die vergoeding is dan onbelast.

Let op: gebruikt de werknemer nog een deel van de garage voor privézaken, dan is er geen reële verhuursituatie. De vergoeding is dan loon van de werknemer, maar dit bedrag kunt u wel aanwijzen als eindheffingsloon.

Anders

De parkeermogelijkheden voor de werknemer kunnen thuis ook anders liggen. Heeft uw werknemer bijvoorbeeld een parkeervergunning of stalling voor parkeergelegenheid bij de woning, dan zijn er twee situaties mogelijk:

De parkeervergunning staat op kenteken van het vervoermiddel van de zaak of de stalling is alleen bestemd voor dat vervoermiddel. In dat geval is de vergoeding voor, verstrekking of terbeschikkingstelling van de parkeervergunning of stalling geen loon, omdat er sprake is van intermediaire kosten.

De parkeervergunning of stalling staat op naam van de werknemer en kan ook worden gebruikt voor andere vervoermiddelen dan het vervoermiddel van de zaak. In dat geval is de vergoeding voor, verstrekking of terbeschikkingstelling van de parkeervergunning of stalling belast loon voor de werknemer. Desgewenst kunt u dit in onbelast loon omzetten door het ten laste van de vrije ruimte te brengen.