Vanaf wanneer bijtelling verlonen na intrekken verklaring geen privégebruik?

22 juli 2019

Een werknemer heeft zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’ laten intrekken. Vanaf wanneer moet ik nu zijn bijtelling gaan verlonen?

Werknemers die van u een auto ter beschikking gesteld hebben gekregen, maar deze niet gebruiken voor privédoeleinden, kunnen bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen. Op basis van deze verklaring hoeft u als werkgever dan geen fiscale bijtelling te verlonen.

Bijtelling met terugwerkende kracht

Vraag is nu wat te doen als uw werknemer gedurende het jaar de verklaring laat intrekken. Moet u dan met de bijtelling pas na het intrekken van de verklaring rekening houden of heeft de bijtelling terugwerkende kracht tot 1 januari van het betreffende jaar? Het laatste dus: de Belastingdienst laat de bijtelling met terugwerkende kracht tot 1 januari van het betreffende jaar ingaan. U als werkgever hoeft de bijtelling echter pas te verlonen met ingang van de periode waarvoor de Belastingdienst aangeeft dat de verklaring niet meer geldig is. De werknemer krijgt voor de al verstreken periode van de Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd over de voorliggende maanden in het kalenderjaar. Voorbeeld: uw werknemer heeft een auto met een waarde van € 30.000 en een bijtelling van 22%. Hij trekt in augustus de verklaring in. Uw werknemer krijgt een naheffingsaanslag van 8(maanden)/12 x 22%x € 30.000 = € 4.400. Vanaf 1 oktober moet u maandelijks bij het loon tellen 1/12 x 22% van € 30.000 = € 550.