Wat gebeurt er met de bijtelling als ik in de loop van het jaar van auto wissel?

7 januari 2021

Wat gebeurt er met de bijtelling voor mijn auto van de zaak als ik in de loop van het jaar van auto wissel?

Voor een auto van de zaak heeft u met een bijtelling te maken. Deze is in 2021 voor nieuwe auto’s 22%, of als de auto volledig elektrisch is 12% over de eerste € 40.000 cataloguswaarde en 22% over de rest. De bijtelling is alleen dan niet van toepassing als u de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. Dit moet u wel kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een sluitende kilometerregistratie.

Wisselt u halverwege het jaar van auto en gebruikt u beide auto’s ook privé? Dan moet u de bijtelling herrekenen naar een jaartotaal en daarna herleiden naar het juiste aantal maanden per auto van de zaak.

Overstap

Stel: u heeft tot de maand juni een auto met een cataloguswaarde van € 25.000. Er geldt dan een bijtelling van 22%. U krijgt dan jaarlijks € 5.500 (€ 458,33 per maand) bijtelling. Dit bedrag telt u bij het loon tot en met mei. Krijgt u daarna een auto met een cataloguswaarde van bijvoorbeeld € 35.000 met 22% bijtelling, dan wordt de jaarlijkse bijtelling € 7.700 (€ 641,67 per maand). Dit bedrag telt u bij het loon van juni tot en met december.

Voor deze werkwijze geldt wel de voorwaarde dat u de overstap naar een andere auto met ingang van de eerste dag van de maand maakt. Is dat niet het geval, dan moet u kalenderdagen tellen (dus geen werkdagen) en op dagniveau rekenen. Als u de duurdere auto met ingang van 8 juni tot zijn beschikking krijgt, bedraagt de bijtelling wegens privégebruik voor hem voor de maand juni in totaal € 598,63:

  • voor de oude auto: 7/30 × € 458.33 = € 106,94;
  • voor de nieuwe auto: 23/30 × € 641,33 = € 491,69.

Gedeeltelijk privégebruik

Gebruikt u de oude auto niet privé, maar de tweede wel, dan geldt de grens van 500 kilometer voor beide auto’s samen. Een voorbeeld:

U heeft van januari tot en met maart de beschikking over een auto met een cataloguswaarde van € 50.000 en een bijtelling van 22%. Vanaf april heeft u de beschikking over een auto van € 60.000 met een bijtelling van eveneens 22%. De eerste auto gebruikt u niet privé, de tweede wel. Toch krijgt u dan een bijtelling over het volledige jaar: € 50.000 x 22% x 3/12 + € 60.000 x 22% x 9/12 = € 2.750 + € 9.900 = € 12.650.

Conclusie is dus dat als u in de loop van het jaar van auto van de zaak wisselt en maar slechts met één auto privé rijdt, u toch de bijtelling moet toepassen voor beide auto’s. Dit is ook het geval als u met de ene auto meer dan 500 privékilometers rijdt en met andere auto van de zaak alleen maar zakelijke kilometers maakt.