Wat is het verschil tussen een marge-auto en een BTW-auto?

24 juli 2019

Ik ben van plan een tweedehands auto voor mijn eenmanszaak te kopen. Nu is bij de ene auto de margeregeling van toepassing en bij een andere betreft het een BTW-auto. Kunt u mij aangeven wat het verschil is?

Het verschil zit hem in de factuur en de BTW die u betaalt. Een margeauto is een auto die door de dealer ingekocht is van een particulier of van een ondernemer die niet BTW-plichtig is. Bij doorverkoop van deze auto hoeft de dealer u slechts BTW te berekenen over zijn winstmarge (in plaats van over de totale prijs). Wel krijgt u dan een factuur waarop geen BTW is gespecificeerd, hetgeen betekent dat u dus ook geen BTW in aftrek kunt brengen. Een BTW-auto is vaak ingekocht van een ondernemer die BTW-plichtig is. Als u een dergelijke auto koopt krijgt u dus een factuur met BTW uitgereikt, die u als ondernemer in aftrek kunt brengen in uw BTW-aangifte.

Terugbetalen van BTW aan eind jaar

Als u dus een BTW-auto koopt en u bent ook ondernemer voor de BTW, kunt u zoals vermeld alle betaalde BTW aftrekken in uw BTW-aangifte. Aan het eind van elk jaar moet u dan wel het deel terugbetalen, dat betrekking heeft op uw privégebruik. Daarnaast moet u bij de verkoop van de auto ook BTW afdragen over de verkoopopbrengst.

BTW niet in aftrek brengen

Als u een margeauto koopt en u bent BTW-ondernemer, kunt u de bij aankoop betaalde BTW niet in aftrek brengen. Wel heeft u bij een margeauto de mogelijkheid om naar rato van het zakelijk gebruik de betaalde BTW in benzine- en onderhouds-, gebruikskosten in aftrek te brengen. Daarbij kunt u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het aantal verreden kilometers op jaarbasis. Als u de margeauto weer verkoopt, hoeft u meestal geen BTW af te dragen over de verkoopopbrengst.