Welke code voor bijtelling in de loonaangifte?

22 juli 2019

Wij passen voor een werknemer geen bijtelling voor de auto van de zaak toe. Welke code moeten we gebruiken in de loonaangifte?

Als een werknemer een auto van de zaak tot zijn beschikking heeft, telt u in principe elk loontijdvak een evenredig deel van de bijtelling voor privégebruik bij in kolom 4 van de loonstaat. De eigen bijdrage die de werknemer betaalt, vermeldt u in dezelfde kolom als negatief bedrag.

Codes voor loonaangifte

Heeft u wel een auto van de zaak aan een werknemer ter beschikking gesteld, maar past u geen bijtelling toe, dan moet u één van de volgende codes in de aangifte loonheffingen vermelden:

  • code 1 als uw organisatie een collectieve afspraak over bijtelling heeft met de Belastingdienst of als u privégebruik van een bestelauto heeft verboden;
  • code 2 als de werknemer een kopie van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij u heeft ingeleverd;
  • code 3 als code 1 en 2 niet gelden omdat er ander bewijs is of de bestelauto uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer of de werknemer deze niet buiten werktijd kan gebruiken; 
  • code 5 als u eindheffing toepast, omdat de bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt;
  • code 6 voor auto’s met een CO2- uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer waarvan de datum van eerste toelating ligt vóór 1 januari 2014;
  • code 7 als u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ bij de Belastingdienst heeft ingediend.