Aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor 2022

De kinderopvangtoeslag moet kinderopvang betaalbaar houden voor werkende en studerende ouders. Het demissionaire kabinet kondigde op Prinsjesdag een aantal verbeteringen en wijzigingen aan in de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022.

21 september 2021 | Door redactie

De maximumuurprijzen waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen gaan in 2022 iets omhoog. Zo stijgt de maximumuurprijs voor dagopvang van € 8,46 in 2021 naar € 8,50 in 2022. De maximumuurprijs voor buitenschoolse opvang (BSO) stijgt in 2022 met € 0,04 naar € 7,31 en voor gastouderopvang met € 0,03 naar € 6,52. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  

Ruimere aanspraak op kinderopvangtoeslag bij BSO

Het demissionaire kabinet verruimt de koppeling gewerkte uren volgend jaar voor de buitenschoolse opvang. Per 2022 hebben ouders voor de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dit is op dit moment 70%.

Hoger bedrag aan ontvangen toeslag niet terugbetalen

De doelmatigheidsgrens voor terugvorderingen wordt vanaf het berekeningsjaar 2021 verhoogd van € 50 naar € 98. Dat betekent dat ouders bedragen die kleiner zijn dan € 98 niet meer hoeven terug te betalen aan Toeslagen.