Combinatie van arbeid en zorg in opspraak

25 maart 2015 | Door redactie

In een recent onderzoek van Motivaction komt naar voren dat werkgevers bezorgd zijn over de toename van de combinatie van arbeid en zorg. De zorgen zijn niet ongegrond. Uit cijfers die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze week publiceerde blijkt dat mantelzorgers bij langdurige zorg vaker ziek zijn. Toch zult u een werkbare oplossing moeten vinden nu zorgtaken steeds vaker op het bordje van de werknemer komen.

De helft van de werknemers heeft te maken met de zorg voor kinderen en één op de zeven werknemers heeft taken op het gebied van mantelzorg. De verwachting is dat het aantal werknemers dat zorg en werk moet gaan combineren de komende jaren toeneemt. Onderzoek (pdf) van marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Women Inc. laat zien dat werkgevers zich zorgen maken over de toename in zorgtaken voor de werknemers.

Werkgevers beginnen niet graag over verlofmogelijkheden

Veel werkgevers kiezen ervoor om de wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof niet uitgebreid binnen de organisatie te benoemen. Zij hebben het gevoel dat dit kan leiden tot misbruik. Pas als werkgevers zien dat een werknemer moeite heeft met de combinatie van werk en zorg, komen zij in actie. Laat ingrijpen is echter risicovol, want de oplopende stress bij de werknemer kan leiden tot ziekte of verzuim om de zorgtaken te kunnen doen. Dit blijkt ook uit het rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ (pdf) dat het SCP deze week uitbracht. Langdurige intensieve zorg gecombineerd met betaald werk zorgt voor een grotere kans op langdurige ziekte.

Sinds dit jaar meer verlofmogelijkheden door wetswijzigingen

Voor werkgevers ligt de oplossing voor de combinatie van werk en zorgtaken vooral in het bieden van flexibiliteit. Parttime werken en flexibele werkuren helpen daarbij. Daarnaast zijn de verlofmogelijkheden voor de werknemer uitgebreid. Zoals u waarschijnlijk weet, is sinds 1 januari 2015 de Wet modernisering verlof en arbeidstijden gedeeltelijk in werking getreden. Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de maatregelen in werking: dat betreft een deel van de maatregelen rondom het kort- en langdurend zorgverlof. U vindt alle nieuwe regels terug in het bericht ‘Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels’ en de vaktool ‘Wijzigingen verlofregels op een rij’.