COR en bestuur Ahold oneens over inzet privé-middelen

De centrale ondernemingsraad (COR) van Ahold Delhaize heeft het bestuur een halt toegeroepen voor het gebruik van privé-apparatuur voor werkgerelateerde zaken. Aanleiding is een app die Ahold heeft ingesteld voor leidinggevenden om het ziekteverzuim te registreren. Het gebruik van de privé-telefoon lijkt hierbij onvermijdelijk.

20 september 2019 | Door redactie

In de ziekteverzuimapp verwerken leidinggevenden van Ahold de verzuimgegevens van werknemers. Volgens de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten werkgevers passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Ahold koos voor de beveiliging van deze tool voor een zogeheten twofactor-authenticatie. Hierdoor moet de gebruiker via een tweede apparaat of smartphone bevestigen dat hij de applicatie wil gebruiken. Meestal gebruiken de leidinggevenden bij Ahold hiervoor hun privé-smartphone.

COR en bestuurder blijven in gesprek

De COR vindt dat Ahold niet van werknemers mag verwachten dat zij hun privé-apparatuur gebruiken voor werkgerelateerde zaken en spande hierover een kort geding aan. Dit zou op 30 augustus dienen bij het kantongerecht in Zaandam, maar werd voorlopig uitgesteld tot 1 december. De COR en de bestuurder zijn steeds met elkaar in gesprek gebleven en hebben onlangs besloten een gezamenlijke projectgroep over dit onderwerp te vormen. De projectgroep gaat een visie ontwikkelen hoe Ahold privé en zakelijk goed gescheiden kan houden.

COR wil duidelijke scheiding tussen werk en privé

De COR wil voorkomen dat Ahold zonder overleg met de COR meer applicaties gaat invoeren die werknemers moeten downloaden en gebruiken voor hun werk. Daarmee vervaagt de grens tussen werk en privé namelijk steeds meer. Ook wil de  COR met de bestuurder in gesprek over de registratie van persoonsgegevens, een mogelijke vergoeding voor het gebruik van privé-apparatuur en alternatieve oplossingen voor werknemers die de tools niet willen gebruiken.

Ahold had instemming nodig van COR

Op grond van artikel 27, lid 1 d en k van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht op regelingen op het gebied van  ziekteverzuim en de bescherming van persoonsgegevens van de werknemers. De bestuurder kan een app die verzuimgegevens van werknemers verwerkt dus niet invoeren zonder instemming van de OR. De OR doet er bij zo’n instemmingsverzoek goed aan om kritisch te kijken naar de noodzaak van het gebruik van zulke apps en naar de beveiliging ervan. De OR kan ook laten onderzoeken welke alternatieven beschikbaar zijn.