De krenten uit de pap voor uw werknemers

17 september 2015 | Door redactie

De overheid wil arbeid lonender maken en het voor uw werknemers makkelijker maken om werk en zorg te combineren. Hiervoor zijn op Prinsjesdag een aantal maatregelen gepresenteerd, die ook gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever. Welke dit precies zijn, leest u in dit overzicht.

  • Ouders moeten werk en zorg gemakkelijker kunnen combineren. De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag gaan daarom omhoog.
  • Het kraamverlof voor partners wordt uitgebreid. Werknemers, van wie de partner net is bevallen, hebben vanaf 1 juli 2017 recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Nu zijn dit nog maar twee dagen.
  • De premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden omgevormd tot zogenoemde loonkostenvoordelen. Dit is een tegemoetkoming die de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar aan uw organisatie uitkeert. Momenteel verrekent u dit in de loonaangifte.
  • Per 1 januari 2017 krijgt u een zogenoemd lage-inkomensvoordeel als u een werknemer in dienst neemt die tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdient. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.
  • Werknemers gaan er financieel gezien op vooruit, doordat zij netto meer geld overhouden. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan namelijk omlaag en de derde belastingschijf wordt verlengd. Verder gaat de arbeidskorting (extra) omhoog.

Of de maatregelen daadwerkelijk op deze wijze in werking treden moet nog blijken; de Eerste en Tweede Kamer moeten er eerst nog mee instemmen (tool). 

Eerdere plannen bevestigd

Op Prinsjesdag zijn er ook een aantal plannen bevestigd, die eerder al waren aangekondigd. Het gaat om de volgende plannen:

  • De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2016 versneld omhoog, waardoor deze al in 2021 op 67 jaar komt te liggen in plaats van in 2023.
  • Payrollers die voor uw organisatie werken hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij uw organisatie in dienst zijn. Het kabinet werkt dit momenteel verder uit. De maatregel moet ingaan op 1 juli 2016.
  • Als uw werknemer zwanger is van een meerling, heeft zij op basis van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden recht op vier weken extra zwangerschapsverlof. Deze maatregel moet ingaan op 1 april 2016.