Europees plan voor betere balans werk en privé

2 mei 2017 | Door redactie

De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd om de ongelijkheid in de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Een betere balans tussen werk en privé is niet alleen eerlijker; het draagt ook bij aan de gezondheid van werknemers.

De arbeidsparticipatie van vrouwen kan nog steeds omhoog maar wordt gehinderd doordat zorgtaken vaker bij de vrouw liggen dan bij de man. In een nieuw plan van de Europese Commissie (pdf) staan maatregelen om de balans tussen werk en privé eerlijker te verdelen. Uitbreiding van het wettelijke vaderschapsverlof voor lidstaten naar minimaal tien dagen is daar onderdeel van. Ongelijke verdeling tussen zorgtaken en werk veroorzaakt bovendien risico van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waardoor werknemers uitvallen vanwege een burn-out of andere psychische klachten.

Herverdeling zorgtaken belangrijke voorwaarde

Het demissionaire kabinet verklaarde uitbreiding van het vaderschapsverlof onlangs nog controversieel, waarmee het wetsvoorstel dat dit moet regelen voorlopig van de baan is. Voor een betere balans tussen werk en privé is een herverdeling van zorgtaken echter een belangrijke voorwaarde, zo vindt de commissie. Andere voorstellen die de commissie doet zijn:

  • Beide ouders krijgen recht op vier maanden betaald ouderschapsverlof.
  • Werknemers die mantelzorg verlenen en ouders van kinderen jonger dan 12 jaar krijgen recht op vijf dagen betaald zorgverlof en recht op flexibele werktijden.

Eerst stemmen voor voorstel vaderschapsverlof

Het plan is onderdeel van de Europese Pijler van Sociale Rechten waarin 20 basisprincipes worden genoemd die moeten zorgen voor gelijke rechten, eerlijke arbeidsomstandigheden en sociale bescherming. Het plan is nog een voorstel en moet worden behandeld door de afzonderlijke lidstaten en het Europees Parlement. Worden die het niet eens, dan moet er onderhandeld worden om een compromis te bereiken. Ook dat moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. 

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten