In 2018 wijzigingen in regels voor kinderopvang

19 september 2017 | Door redactie

Volgend jaar verandert er het één en ander in de kinderopvang. De uurprijzen gaan omhoog, de kinderopvangtoeslag zal ook beschikbaar zijn voor kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan en er komt een personenregister voor kinderopvangwerknemers.

In 2018 gaat er nieuwe wet- en regelgeving in voor de kinderopvangbranche. De financiële effecten hiervan zijn opgenomen in de Rijksbegroting 2018 van het ministerie van SZW. De nieuwe wetgeving leidt tot hogere uurprijzen in de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. Daarom gaat ook de maximumuurprijs die de overheid vergoedt voor de kinderopvangtoeslag omhoog. Omdat ouders toch een deel van de extra kinderopvangkosten zelf moeten dragen, heeft de wet een licht negatief effect op de koopkracht van ouders.

Ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

Komend jaar gaat ook de Wet harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in. Ouders die gebruikmaken van de peuterspeelzaal kunnen daardoor vanaf 2018 ook kinderopvangtoeslag ontvangen. Daarnaast wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 het personenregister kinderopvang ingevoerd. Hierin komen álle werknemers uit de kinderopvang die een verklaring omtrent het gedrag nodig hebben. 
Tot slot komt er een nieuwe financieringswijze in de kinderopvang. Dit beleid – dat via DUO zal verlopen – vervangt de huidige kinderopvangtoeslag. Het wetsvoorstel hiervoor is in ontwikkeling.

Geen verandering in werkgeversbijdrage kinderopvang

Ook werkgevers dragen bij aan de kinderopvang. Het premiepercentage voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang blijft in 2018 onveranderd 0,5%.