Kabinet pakt koopkracht aan

15 september 2015 | Door redactie

Het kabinet gaat de koopkracht repareren, zodat meer mensen kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Zonder ingrijpen zouden vooral uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden weinig tot geen profijt hebben van de herstelde economie. De maatregelen zijn dan ook op deze groepen gericht.

Het kabinet wil vooral de koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden repareren, omdat het streeft naar evenwichtige inkomensverhoudingen. Zo gaat het kabinet in 2016 niet bezuinigen op de huurtoeslag. Het zogenoemde koopkrachtpakket bestaat verder uit de volgende maatregelen:

  • Eenmalige verlenging van de tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag. Deze stijgt met € 6 per maand. De zorgpremie zal volgens de berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid in 2016 stijgen met ongeveer € 7 per maand. Het eigen risico komt uit op € 385. Zorgverzekeraars maken de precieze premie in november bekend.
  • Eenmalige verhoging van de ouderenkorting. Deze korting zal worden verhoogd met € 145 en stijgt daarmee van € 1.042 (2015) naar € 1.187 (2016). 
  • Eenmalige verhoging van het kindgebonden budget voor het tweede kind. Dit tweedekindbedrag gaat volgend jaar met € 33 omhoog en zal per 1 januari 2017 met € 33 weer worden verlaagd.

De maatregelen gelden alleen voor 2016.

Kindgebonden budget stijgt ook structureel

Er zijn meer veranderingen aangekondigd voor het kindgebonden budget. De bedragen voor het derde kind en daarna wijzigen volgend jaar namelijk structureel. Zo gaat het bedrag voor het derde kind structureel omhoog met  € 100. Voor het vierde kind en elk kind daarna stijgt het kindgebonden budget structureel met € 177.

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.