Kabinet zet zich in voor werkende ouders

24 september 2015 | Door redactie

Het kabinet komt werkende ouders tegemoet. Niet alleen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting te verhogen maar ook door het vaderschapsverlof te verlengen en door de kinderopvangtoeslag te verhogen.

Het kabinet wil de kinderopvang weer toegankelijk en betaalbaar maken en investeert daarom met € 290 miljoen per jaar in een structurele verhoging van de kinderopvangtoeslag. In het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag (pdf) is de verhoging uitgewerkt. Op pagina 3 en 4 van dit besluit ziet u welk percentage van de kinderopvangkosten door de overheid wordt vergoed.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft als voorbeeld ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen. Gaan die kinderen drie dagen per week naar een buitenschoolse opvang gaan, dan dalen de kosten per 2016 met € 56 per maand. Gaan die kinderen naar een kinderdagopvang, dan dalen de kosten met € 108 per maand. Deze maatregel sluit mooi aan bij de verruiming van de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor werkende ouders.

Kraamverlof uitgebreid naar vijf dagen

Het kabinet vindt het ook belangrijk dat werknemers na de geboorte van een baby kunnen wennen aan de nieuwe situatie thuis. Het kraamverlof wordt daarom uitgebreid van twee naar vijf dagen.
Nu krijgen medewerkers twee dagen betaald kraamverlof en kunnen ze hier zelf drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof aan vast plakken. Slechts 25% van de werknemers maakt echter gebruik van deze extra drie onbetaalde dagen. Door het betaald kraamverlof uit te breiden naar vijf dagen hoopt de overheid dat partners in een later stadium meer betrokken zijn bij de opvoeding van het kind wat het voor werkende ouders makkelijker moet maken om een goede werk-privébalans te vinden en houden.