Kinderopvang bijna gratis voor werkende ouders

16 december 2021 | Door redactie

Om het vertrouwen na de toeslagaffaire te herstellen, spreken de coalitiepartijen in het regeerakkoord over een fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag. Het doel is de toeslagen helemaal af te schaffen, maar eerst wordt de vergoeding voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar in stappen verhoogd tot 95%.

Naast het herstel van vertrouwen moet de herziening leiden tot een grotere kansengelijkheid voor kinderen én ouders. Mogelijk wordt de vergoeding op termijn zelfs 100%; dit beslissen de regeringspartijen op basis van de praktijkervaringen en gedragseffecten.

Alleen nog kleine bijdrage aan kinderopvang

De kinderopvangtoeslag wordt straks direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Dit voorkomt dat ouders verdwalen in de ingewikkelde regelingen of worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen en er een herhaling van de toeslagenaffaire optreedt. Ouders gaan alleen nog een kleine eigen bijdrage betalen.
Daarnaast wordt vanaf 2023 de zogenoemde koppeling gewerkte uren losgelaten. Nu is het nog zo dat het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, gekoppeld is aan het aantal uren dat de ouders werken.

Pas in 2025 sprong in uitgaven kinderopvang

Uit de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord valt op te maken dat het nog wel even duurt voor het plan ook daadwerkelijk uitgerold is: pas vanaf 2025 nemen de geplande overheidsuitgaven voor kinderopvang significant toe.
Naast de kinderopvangtoeslag wordt ook de huurtoeslag hervormd en vereenvoudigd en gaan de partijen door met het verbeteren van het huidige toeslagenstelsel.