Kom mantelzorgers tegemoet met flexibiliteit

1 april 2015 | Door redactie

Steeds meer werknemers in Nederland combineren hun werk met zorgtaken. Het kabinet stimuleert immers een samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen. Werkgevers maken zich zorgen over het steeds toenemende aantal zorgtaken dat op de schouders van werknemers rust, maar vinden dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de overheid en de werknemer ligt.

De helft van de werknemers in Nederland heeft te maken met de zorg voor kinderen en één op de zeven werknemers heeft taken op het gebied van mantelzorg. De verwachting is dat het aantal werknemers dat zorg en werk moet gaan combineren de komende jaren toeneemt. Een onderzoek (pdf) van marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Women Inc. laat zien dat werkgevers zich zorgen maken over de toename van zorgtaken voor de werknemers. Slechts enkele werkgevers gaan het gesprek over arbeid en zorg aan met hun werknemers en wijzen ze op de wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof.

Flexibiliteit is een oplossing voor mantelzorgers

Veel werkgevers kiezen ervoor om hun werknemers niet uitgebreid te informeren over de wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof. Zij hebben het gevoel dat dit kan leiden tot misbruik. Pas als werkgevers zien dat een werknemer moeite heeft met de combinatie van werk en zorg, komen ze in actie.
Het is echter belangrijk dat u niet wacht met ingrijpen totdat u ziet dat één van uw medewerkers de combinatie van werk en zorg niet meer kan bolwerken. De oplopende stress en toenemende druk kan namelijk leiden tot ziekte of (langdurige) verzuim. Dat wilt u voor zijn. Om het een medewerker makkelijker te maken de zorg en het werk te kunnen combineren, kunt u hem flexibiliteit bieden. Parttime werken en flexibele werkuren helpen daarbij.

Wet modernisering verlof en arbeidstijden wijzigt verlofregels

De verlofregels zijn onlangs aangepast. Sinds 1 januari 2015 is de Wet modernisering verlof en arbeidstijden gedeeltelijk in werking getreden. Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de maatregelen in werking: dat betreft een deel van de maatregelen rond het kort- en langdurend zorgverlof. Het Traject ‘Alles over verlof’ biedt u diverse vaktools die u van pas zullen komen zoals een overzicht van de gewijzigde verlofregels.