Mantelzorgers in het zonnetje tijdens Dag van de Mantelzorg

Op 10 november 2020 vindt de Dag van de Mantelzorg plaats. Deze dag is een mooie aanleiding voor werkgevers om mantelzorgende werknemers eens in het zonnetje te zetten en aandacht te besteden aan een goede werk-privébalans.

24 februari 2020 | Door redactie

Werknemers die mantelzorg verlenen, moeten hun werkzaamheden combineren met de zorg voor een naaste. Dat kan voor een verstoorde werk-privébalans zorgen en het gevaar van overbelasting ligt daarbij op de loer. Met goede verlofregelingen en aandacht voor de persoonlijke situatie van de werknemer kan een werkgever ziekteverzuim door overbelasting voorkomen. Niet alle werknemers kennen de regelingen rondom mantelzorg en daarom is voorlichting belangrijk. De Dag van de Mantelzorg op 10 november is daarvoor een uitstekend moment.

Preventief beleid voorkomt ziekteverzuim mantelzorgers

Uit cijfers van de landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo blijkt dat vijf op de zes mantelzorgers een baan heeft. Van de werkende mantelzorgers moet 11% dagelijks of wekelijks het werk onderbreken om zorg te bieden aan een naaste. Een werkgever doet er daarom goed aan om naar alle werknemers – of ze nu mantelzorger zijn of niet – te communiceren welke mogelijkheden er zijn om werk te combineren met mantelzorg. Door preventief beleid te voeren, voorkomt een werkgever namelijk verzuim.

Werkgever kan extra aanpassingen doen voor mantelzorgers

Een mantelzorger kan gebruikmaken van kortdurend zorgverlof. Hij mag hiervoor – aansluitend of verspreid over 12 maanden – twee keer het aantal uren dat hij per week werkt, opnemen. Tijdens het kortdurend zorgverlof heeft een werknemer recht op minimaal 70% van het salaris. Voor het langdurend zorgverlof – aansluitend of verspreid over 12 maanden – mag een werknemer zes keer het aantal uren dat hij in een week werkt, opnemen. Hij ontvangt geen salaris, tenzij hierover andere afspraken zijn vastgelegd in de cao of het personeelsreglement.
De werkgever kan een stapje extra zetten om mantelzorgers bij te staan. Denk aan een aanpassing van werktijden, flexibel werken en regelingen om extra verlof in te kopen. Ook kan een werkgever het mogelijk maken dat werknemers bovenwettelijke vakantiedagen kunnen schenken aan mantelzorgende collega’s.