Meer cao’s bevatten afspraken over mantelzorg

28 december 2015 | Door redactie

In cao’s wordt steeds meer aandacht besteed aan mantelzorg. Daarbij zijn de afspraken niet meer volledig vastgelegd, maar is er ruimte voor maatwerk. Zo kunnen werkgever en werknemer beter afspraken maken die aansluiten op de situatie van de werknemer.

In cao’s zijn steeds vaker afspraken rondom mantelzorg te vinden en dat is nu ook het geval in cao’s voor traditionele mannenberoepen. Dat de afspraken niet helemaal vastliggen is goed, omdat er veel verschillende types mantelzorg zijn. Er zijn werknemers die jarenlang de zorg voor een gehandicapt kind hebben, maar  het kan ook gaan om twee maanden intensieve zorg vóór het overlijden van een familielid. De wensen zijn dan anders en de cao´s geven leidinggevenden en werknemers de mogelijkheid om hierover passende afspraken te maken.

Ideeën om mantelzorg te bevorderen

Werkgevers moeten er rekening mee houden dat veel werknemers niet durven te beginnen over mantelzorg en dat ze vaak ook niet op de hoogte zijn van alle regelingen. Organisaties kunnen werknemers financieel tegemoetkomen, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook een mantelzorgcoach inschakelen. In de cao Inspirator (pdf) van de Stichting Werk & Mantelzorg staan een hoop ideeën die deel kunnen gaan uitmaken van een nieuwe cao. Door de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden zijn er al meer mogelijkheden voor mantelzorg met het kort- en langdurend zorgverlof (tool). Die vernieuwingen kunnen weer leiden tot verdere ideeën voor cao’s.