Meer cao’s bevatten afspraken over mantelzorg

25 augustus 2023 | Door redactie

In cao’s wordt steeds meer aandacht besteed aan mantelzorg. Daarbij zijn de afspraken vaak niet meer volledig vastgelegd, maar is er ruimte voor maatwerk. Zo kunnen werkgever en werknemer beter afspraken maken die aansluiten op de situatie van de werknemer.

In cao’s zijn steeds vaker afspraken rondom mantelzorg te vinden. Er zijn werknemers die jarenlang de zorg voor een gehandicapt kind hebben, maar het kan ook gaan om twee maanden intensieve zorg voorafgaand aan het overlijden van een naaste. De wensen zijn dan anders en cao´s geven leidinggevenden en werknemers de mogelijkheid om hierover passende afspraken te maken.

Mantelzorg in de cao

Via de cao, personeelsregeling of de arbeidsovereenkomst) mogen de partijen een gunstigere regeling voor zorgverlof voor mantelzorgers afspreken. Dit is bijvoorbeeld gedaan in de cao van Achmea, VGZ, UWV en Grolsch.
Ook zijn er afspraken gemaakt over mogelijkheden tot maatwerk. Die zijn bijvoorbeeld te vinden in de cao's van Canon, Unipro, Apollo of Vredestein. Een werknemer kan ook ondersteuning via zijn werkgever krijgen via een mantelzorgmakelaar, zorgcoach of helpdesk (cao PGGM, Raet, Stater).
Afspraken over het aangaan van een goede dialoog (cao NS, Prorail, KPN), studieafspraken (cao Reisbranche, Slagerbedrijf, Timeos) of ruimere financiële afspraken (cao Unilever, Abbott Healthcare Products, ThermPhos International BV) zijn ook te vinden.

Ideeën om mantelzorg te bevorderen

Werkgevers moeten er rekening mee houden dat veel werknemers niet durven te beginnen over mantelzorg (verdiepingsartikel) en dat ze vaak ook niet op de hoogte zijn van alle regelingen. Organisaties kunnen werknemers financieel tegemoetkomen, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook een mantelzorgcoach inschakelen.
In de cao inspirator van de Stichting Werk & Mantelzorg staan een hoop ideeën die deel kunnen gaan uitmaken van een nieuwe cao. Ook kan een werkgever de werknemer erop attenderen dat het bij zorgverlof soms mogelijk is om loon te krijgen uit het PGB-budget van de zorgbehoevende.

Meer informatie over ondersteuning van werknemers die mantelzorgen vindt u in de toolbox Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers.