Meer verlofregelingen voor mantelzorg

28 oktober 2016 | Door redactie

Werknemers krijgen van hun werkgevers steeds meer mogelijkheden om mantelzorgtaken uit te voeren. Dat is de conclusie die de werkgeversvereniging AWVN trekt. Die ziet dan ook geen reden om wettelijke regelingen aan te passen. De SER trekt een andere conclusie.

Uit het rapport dat de SER op 27 oktober 2016 aan de regering presenteerde, blijkt echter dat werknemers en werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke mogelijkheden om diverse zorgtaken met werk te combineren. Ook wordt niet genoeg gebruik gemaakt van de regelingen en zijn deze niet flexibel genoeg. Dat levert risico van werkdruk en ziekteverzuim op. Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Behoefte aan extra verlofmogelijkheden

Mantelzorgers moeten van de bestaande regelingen gebruikmaken. Die zijn echter ontoereikend. Om de kans op uitval te verkleinen en het ziekteverzuim te verlagen, doen werkgevers er goed aan om werknemers te informeren over bestaande regelingen voor kortdurend en langdurend zorgverlof (tool). Daarnaast kunnen zij oplossingen bieden in de vorm van aanpassing van werktijden, flexibel werken en regelingen om extra verlof in te kopen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht bij het aanpassen van dergelijke regelingen. Ook kan de OR via een achterbanenquête de behoefte aan extra verlofmogelijkheden in kaart brengen.