Overbelasting van werkende mantelzorger voorkomen

26 augustus 2022 | Door redactie

Nederland telt maar liefst zo’n vier miljoen mantelzorgers. Daarvan werkt ruim een derde meer dan 36 uur per week en zorgt daarnaast meer dan 8 uur per week. Deze belasting kan op termijn leiden tot overbelasting en uitval. Werkgevers kunnen dit voorkomen.

Mantelzorgers hebben te kampen met hoge emotionele belasting. Doordat ze zorg aan een naaste verlenen, is hun betrokkenheid groot en kan het lastiger zijn om grenzen aan te geven. Naast psychische overbelasting kan een werknemer op den duur ook fysieke klachten ontwikkelen. Het is belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen, zodat ze een gezonde werkprivébalans kunnen houden. Dat begint met voorlichting over bestaande verlofregelingen. Die zijn echter vaak niet voldoende. Dan is het zaak dat de werkgever afspraken op maat maakt. Mantelzorgers die steun van hun werkgever ervaren, melden zich namelijk drie keer minder vaak ziek vanwege de zorgtaken in hun privéleven.

Signalen van overbelasting

Een van de valkuilen van mantelzorg is dat het als vanzelfsprekend wordt gezien. Niet alleen door de werknemer die de zorg verleent, maar ook door de omgeving. Een werknemer zal dus zelf niet zo snel aan de bel trekken als het allemaal te veel dreigt te worden. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in de preventie van verzuim bij de werkende mantelzorgers door tijdig te signaleren dat de werknemer overbelast dreigt te raken. Signalen kunnen zijn: frequent kort ziekteverzuim, vaker te laat komen, vaker dagjes vrij nemen, extra vakantiedagen kopen, meer fouten maken in het werk enzovoort. Met de juiste benadering kan uitval worden voorkomen.

Mantelzorg bespreekbaar maken

Maak het onderwerp mantelzorg en werk bespreekbaar. Als mantelzorgers eenmaal weten dat het onderwerp goed bespreekbaar is, zullen ze er makkelijker zelf over beginnen. Dit kan verzuim voorkomen. Werknemers kunnen zich in het nauw gedreven voelen door de verplichting op het werk te moeten zijn, terwijl er van alles geregeld moet worden voor de thuissituatie. De leidinggevende kan helpen door praktische afspraken te maken over:

  • de mogelijkheid telefonisch bereikbaar te zijn onder werktijd voor het thuisfront en zorgverleners;
  • de aanwezigheid bij vergaderingen, congressen, bedrijfsuitjes en andere bedrijfsactiviteiten;
  • de mogelijkheid om afspraken met behandelaars, hulpverleners of instanties in te plannen onder werktijd.