Risico op verzuim door slechte werkprivébalans

2 april 2021 | Door redactie

Als werknemers op hun werk niet de ruimte en het begrip krijgen om problemen in de privésfeer op te lossen, zoeken ze naar andere mogelijkheden. Die hoeven niet per se gunstiger uit te pakken voor de werkgever. In de meeste gevallen melden ze zich namelijk ziek.

Werknemers die niet in staat zijn om te werken, melden zich meestal ziek. Soms is de reden daarvoor dat iemand zich klem voelt zitten tussen de eisen die werk en privé stellen. Ziekmelden wordt dan gezien als uiterste redmiddel om niet naar het werk te hoeven. Dat is zonde, want als er eerder was opgemerkt dat de werknemer behoefte had aan rust, was er misschien een andere oplossing mogelijk geweest. De leidinggevende doet er dus goed aan om medewerkers ruimte te bieden om privéobstakels op te lossen. Dat doet hij allereerst door te zorgen dat de wettelijke verlofmogelijkheden bekend zijn.

Ruimte voor opnemen verlof

Een actieve en coöperatieve houding van de leidinggevende is hierbij belangrijk. Als een werknemer met een ziek kind calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof wil opnemen en zijn leidinggevende doet hier moeilijk over, is de kans groot dat deze werknemer zich een volgende keer ziekmeldt. Dat bespaart hem dan een hoop gedoe. De werkgever heeft hier niets aan. Hij moet zieke werknemers gewoon volledig doorbetalen, terwijl dat bij sommige verlofvormen niet hoeft. Maak het dus makkelijk voor de werknemer om verlof op te nemen.

Zorgverlof niet altijd de oplossing

Dat betekent dat de leidinggevende de verlofmogelijkheden bespreekt met de werknemer en ervoor zorgt dat zij deze regelingen kunnen inzien. Bijvoorbeeld in het personeelshandboek (tool) en op intranet. Het is voor de werknemer ook fijn als hij weet dat maatwerk ook een optie kan zijn. Niet elke situatie is op te lossen met zorgverlof. Leidinggevenden die een goede relatie hebben met hun werknemer zullen eerder tot een bevredigende oplossing komen. Soms is daar namelijk ook een offer van de werknemer voor nodig, bijvoorbeeld dat iemand tijdelijk ander werk doet.