Romantiek is ver te zoeken bij ondernemer

14 februari 2018 | Door redactie

De zaken gaan voor het meisje. Of voor de jongen, want meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers zou een kartonnen doos op het bureau van zijn of haar geliefde zetten als blijkt dat deze niet goed functioneert. Máár er gloort hoop op Valentijnsdag. Want tegelijkertijd heeft maar liefst de helft van de ondernemers in het kleinbedrijf de eigen partner in dienst.

Romantiek op de werkvloer speelt bij kleine ondernemers duidelijk een grotere rol dan bij ondernemers in het algemeen. Van deze laatste groep heeft ‘slechts’ een kwart een partner die meewerkt in de eigen onderneming. Gezien de bereidheid van ondernemers om hun geliefde buiten de deur van het kantoor te zetten als hij of zij geen goed werk levert, lijken deze percentages een recept voor een gebroken hart. Toch vindt een minderheid van de ondernemers, namelijk 45%, ontslag niet per se nodig bij tegenvallende prestaties. Zij kiezen liever voor een andere oplossing, zodat hun geliefde in elk geval behouden blijft voor de eigen onderneming. Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Ondernemersbarometer van Allianz. Aan het onderzoek van de verzekeraar namen ruim 1100 zzp’ers en mkb’ers deel.

Samenwerken met partner? Laat die droom varen

Mocht de geliefde succesvol (blijven) meehelpen in de eigen onderneming, dan geeft ruim een kwart van de ondernemers hem of haar een gelijkwaardige rol als directeur. Daarbij gaat 1% nog een stap verder door zijn partner te benoemen tot directeur die bóven hem staat. Werken voor de eigen partner zal voor de meeste mensen die hiervan dromen overigens een droom blijven: maar liefst 72% van de ondervraagde ondernemers geeft aan er niet over te peinzen zijn of haar geliefde aan te nemen. Zij houden het waarschijnlijk liever bij een bosje bloemen op Valentijnsdag.