SER advies: combinatie werken, leren en zorgen

27 oktober 2016 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een rapport uitgebracht over het combineren van werken, zorgen en leren. Hierin staat de vraag centraal hoe werknemers dit in de toekomst zo goed mogelijk kunnen combineren. En hoe de werkgever daarbij kan helpen.

Het combineren van werken, zorgen en leren biedt kansen, maar brengt ook spanningen met zich mee. De combinatie van werk en zorgtaken kan leiden tot overbelasting en brengt risico van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) met zich mee. Dat kan op den duur leiden tot ziekte en langdurig verzuim. Eén op de acht Nederlanders heeft burn-outklachten. De trend van combineren zal de komende jaren doorzetten. Er komt meer vraag naar mantelzorg, de beroepsbevolking vergrijst en werknemers moeten langer doorwerken.  

Omslag vereist in cultuur en beleid

Om ziekteverzuim te voorkomen, moeten werkgevers hun werknemers wijzen op de bestaande verlofregelingen. Die zijn onvoldoende bekend. Ook gaan bestaande regelingen te veel uit van een doorsnee werknemer. Er is te weinig oog voor de diversiteit in de samenleving en de behoeftes per levensfase. Zo zal een jongere zich richten op leren en op zijn carrière, terwijl bij een werknemer die midden in zijn carrière staat de vraag om mantelzorg vanuit zijn omgeving zal toenemen. Er moet wat de SER betreft dan ook een omslag plaatsvinden in cultuur en beleid.

Combinatie van werk en mantelzorg is een knelpunt    

Het rapport (pdf) geeft verschillende oplossingen. Hiervoor moeten zowel de werkgever als de werknemer zich inspannen. Bijvoorbeeld het slimmer organiseren van tijd binnen verschillende levensfases. Werkgevers moeten meer voorlichting geven over verlofregelingen; het gebruik ervan moet worden aangemoedigd.  De SER noemt ook de combinatie werk en mantelzorg een knelpunt. De SER biedt het rapport op 31 oktober 2016 aan het kabinet aan.