Steeds meer mantelzorgers op de werkvloer

25 november 2015 | Door redactie

Mantelzorg legt een behoorlijke druk op medewerkers om een goede balans tussen werk en privé te vinden en houden. Mantelzorgers lopen daardoor het risico om zelf uit te vallen. Het aantal oudere mantelzorgers zal de komende jaren echter sterk toenemen. U zult dus meer te maken krijgen met mantelzorgers en de gevolgen daarvan. Dat vraagt om passende maatregelen.

Het aantal oudere mantelzorgers zal de komende jaren sterk toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek door ouderenorganisatie Unie KBO onder 550 Nederlandse senioren. Meer dan een derde van de senioren die nu nog geen mantelzorg verlenen, verwachten dat ergens in de komende vijf jaar wel te moeten doen. Mantelzorg wordt het vaakst verleend aan de partner (45%) of een ander familielid (15%). Op dit moment telt Nederland 450.000 senioren die langdurig – gemiddeld al acht jaar – mantelzorg verlenen.

Mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning

Ruim een derde (35%) van de mantelzorgers heeft emotionele problemen en eveneens een derde (31%) heeft fysieke klachten zoals oververmoeidheid. Ruim 25% geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Die kan uit de privésfeer komen, maar ook de werkgever kan iets doen. Werknemers die mantelzorg verlenen, bespreken dit niet altijd met hun werkgever. Pas als de combinatie werk en zorg te zwaar wordt en er problemen optreden, komt het ter sprake. Probeer zelf in te schatten wie er in uw organisatie te maken kan hebben met mantelzorg. Zorg dat uw medewerkers de wettelijke verlofmogelijkheden (tool) kennen.

Signalen die duiden op overbelasting

Let ook signalen zoals frequent kortdurend ziekteverzuim, vaak een dag of dagdeel vrij vragen, problemen met concentratie, lusteloosheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid en te laat komen. Deze signalen duiden mogelijk op overbelasting. Mantelzorg kan een paar maanden duren, maar ook jaren. U kunt uw medewerkers ondersteunen door het aanbieden van flexibele werktijden (tool), een tijdelijke aanpassing van arbeidsuren en het inschakelen van externe ondersteuning. Kijk met de bedrijfsarts welke mogelijkheden er zijn.