Top 5 gezinsvriendelijke werkgevers

12 oktober 2010 | Door redactie

Steeds meer werkgevers investeren in regelingen waardoor werkende ouders de zorg voor hun kinderen beter kunnen combineren met hun werk. Dat varieert van flexibele roosters, tot duobanen, tot het aanbieden van was- en strijkservices. Lof – platform voor werkgevers en werknemers die werk en gezin willen combineren – heeft een lijst gepubliceerd met ‘oudervriendelijke’ werkgevers.

In de lijst van honderd Beste Werkgevers voor Werkende Ouders ziet u per branche in alfabetische volgorde welke werkgevers dit jaar de beste regelingen hebben voor werkende ouders op het gebied van verlofregelingen, kinderopvang en flexibele werktijden. De top 5 van organisaties met minder dan 250 werknemers: 

  1. &Samhoud
  2. Keerpunt
  3. Partners aan het werk
  4. e-office
  5. Higher & Company

Onderzoek naar flexibel werken

De lijst is gebaseerd op onderzoek van onder andere het Amsterdam Center for Career Research (ACCR) van de Vrije Universiteit. Het ACCR werkt mee aan de ontwikkeling van een keurmerk voor gezinsvriendelijke werkgevers. Een aantal opvallende uitkomsten uit het onderzoek naar oudervriendelijke werkgevers:

  • Bij 53,3% van de organisaties met minder dan 250 werknemers kunnen alle werknemers zelf bepalen wanneer hun werkdag begint en eindigt.
  • Ten opzichte van 2009 is er bij werkgevers een stijging van 10% als het gaat om extra vaderschapsverlof.
  • Het aantal werkgevers dat bijdraagt aan de kosten voor kinderopvang (boven de door de overheid verplichte bijdrage) is gedaald.
  • In 36% van de organisaties is het voor alle werknemers mogelijk om de werktijden af te stemmen op de schooltijden.
  • Een bijdrage aan de kinderopvang hangt niet noodzakelijk samen met flexibel werken. Werkgevers maken kennelijk een keuze: óf flexibel werken ondersteunen óf een extra bijdrage aan de kinderopvang leveren.