Vergoeding kinderopvang in 2025 naar 96%

20 september 2022 | Door redactie

Om kinderopvang betaalbaarder en eenvoudiger te maken, wordt het kinderopvangstelsel fundamenteel herzien. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet € 2 miljard extra te investeren voor een hoge, inkomensonafhankelijke vergoeding van 96% in 2025.

Kinderopvang speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van ouders bij het combineren van werk en zorg voor kinderen en is daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor de arbeidsparticipatie in Nederland. Om het vertrouwen na de toeslagaffaire te herstellen, kondigden de coalitiepartijen in het regeerakkoord al een fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag aan. Het doel is de toeslagen helemaal af te schaffen, maar eerst gaat de vergoeding voor kinderopvang voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar in 2025 naar 96%. Ouders gaan dus alleen nog een kleine eigen bijdrage betalen. In het regeerakkoord was nog sprake van 95%.

Kinderopvangtoeslag niet meer afhankelijk van gewerkte uren

Ook wordt de kinderopvangtoeslag straks direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen. Dit voorkomt dat ouders verdwalen in de ingewikkelde regelingen of worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen en er een herhaling van de toeslagenaffaire optreedt.
Maar voor het zover is, wordt vanaf 2023 eerst de zogenoemde koppeling gewerkte uren losgelaten. Nu is het nog zo dat het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, gekoppeld is aan het aantal uren dat de ouders werken. Vooral ouders met onregelmatige werktijden lopen in het huidige systeem risico op hoge terugvorderingen, omdat het voor hen lastig is om het aantal gewerkte uren vooraf in te schatten. Deze onzekerheid is een belangrijke belemmering gebleken voor de arbeidsparticipatie van deze ouders.

Zelfstandig recht op kinderopvangtoeslag na huiselijk geweld

Het kabinet heeft in de Prinsjesdagplannen nog een aantal andere maatregelen aangekondigd om het huidige stelsel te verbeteren. Vanaf 2023 krijgen ouders met een tijdelijke indicatie voor langdurige zorg (WLZ-indicatie) en ouders met een partner die buiten de EU verblijft, ook recht op kinderopvangtoeslag. Ouders met een permanente WLZ-indicatie hebben al sinds 2021 recht op kinderopvangtoeslag. Daarnaast is het kabinet van plan om gehuwde ouders die vanwege huiselijk geweld opgevangen worden in een noodopvang, zelfstandig aanspraak te geven op kinderopvangtoeslag.

Maximumuurprijzen kinderopvangtoeslag iets omhoog

De maximumuurprijzen waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen gaan in 2023 iets omhoog. Zo stijgt de maximumuurprijs voor dagopvang van € 8,50 in 2022 naar € 8,97 in 2023. De maximumuurprijs voor buitenschoolse opvang (BSO) stijgt in 2023 met € 0,41 naar € 7,72 en voor gastouderopvang met € 0,21 naar € 6,73. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht