Verhoging van kinderopvangtoeslag in 2016

15 september 2015 | Door redactie

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen per 1 januari 2016 te maken met een verhoging van de toeslag. Vooral ouders met meerdere kinderen hebben hiervan profijt. Dit blijkt uit de begrotingsplannen voor 2016.

De kinderopvangsector kende de afgelopen jaren problemen, onder meer door daling van de kinderopvangtoeslag. Het kabinet wil echter het gebruik van kinderdagopvang stimuleren en investeert daarom in een structurele verhoging van de kinderopvangtoeslag. De verhoging betreft ongeveer € 290 miljoen per jaar en moet de kinderopvang weer toegankelijk en betaalbaar maken. Daardoor zijn partners in staat om allebei te werken en een goede balans te vinden tussen werk en privé.

Tabel over tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

In het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag is de verhoging van de kinderopvangtoeslag uitgewerkt. Op pagina 3 en 4 van dit besluit ziet u welk percentage van de kinderopvangkosten door de overheid wordt vergoed. Als voorbeeld stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar een buitenschoolse opvang gaan, per 2016 te maken krijgen met een kostendaling van € 56 per maand. Gaan die kinderen naar een kinderdagopvang, dan dalen de kosten met € 108 per maand.