Vernieuwde richtlijn SER voor gezonde werk-privébalans

30 maart 2023 | Door redactie

Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en te behouden. Daardoor lopen ze risico overbelast te raken en uit te vallen. De SER heeft een nieuwe Richtlijn werk-privébalans gepubliceerd om arboprofessionals te ondersteunen bij de aanpak hiervan.

Om de arboprofessional te ondersteunen bij de preventie van klachten door een verstoorde werk-privébalans heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een nieuwe richtlijn Werk-privébalans gepubliceerd. Hieraan hebben vier organisaties meegewerkt, waaronder De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Beroepsvereniging Arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O). De richtlijn moet arbodeskundigen handvatten geven bij het adviseren aan werkgever en werknemers over maatregelen om een gezonde werk-privébalans te bereiken en behouden. Als deze balans verstoord is, kunnen werknemers last krijgen van allerlei fysieke en mentale klachten, wat uiteindelijk tot stress en verzuim kan leiden.

Gezonde werkomgeving en werkplezier

Werknemers die in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden werken en voldoende werkplezier ervaren, kunnen beter omgaan met de druk die kan ontstaan door de combinatie werk en privé. Omdat de werkgever geringe invloed heeft op de privéomstandigheden van werknemers, moeten preventieve maatregelen gericht zijn op de werkomgeving en het werk. Daarbij zijn maatregelen mogelijk op organisatieniveau: denk aan de invoering van flexibel werken, resultaatgericht werken (gericht op output en niet op aanwezigheid), zelfroostering en aanpassingen in ploegendiensten (gezond roosteren).

Maatregelen individuele werknemer

Daarnaast zijn individuele maatregelen mogelijk. Dan is het belangrijk de leidinggevende hierbij te betrekken. De volgende interventies kunnen worden toegepast:

  • Begeleiding gericht op ‘werk-privé-verrijking’, bijvoorbeeld door een psycholoog. De werknemer leert zijn hulpbronnen op het werk te herkennen, bijvoorbeeld de opgedane expertise en hoe hij die ook in de privésituatie kan toepassen.
  • Aanbieden van mindfulness-training.
  • Aanbieden van leefstijltrainingen voor onder andere werknemers die nachtwerk doen en voor werknemers die ploegendiensten draaien.

De richtlijn werk-privébalans bevat een apart deel dat over thuiswerken gaat.