Werkgever profiteert van goede werkprivébalans

Werkgevers spelen een grote rol bij het bereiken van een goede werkprivébalans van hun medewerkers. Daar profiteert de werkgever zelf ook van, want tevreden werknemers hebben meer veerkracht en lopen minder risico om uit te vallen.

22 januari 2021 | Door redactie

Werknemers die gelukkig zijn in hun privéleven, zitten beter in hun vel en hebben meer energie. Ze beschikken over een grotere mentale weerbaarheid en zijn daardoor beter in staat om met tegenslag om te gaan. Ook helpt een bevredigend privéleven werknemers om bij te komen van het werk en weer op te laden voor een nieuwe werkdag. Werknemers die voortdurend met hun werk bezig zijn, kunnen op de korte termijn veel betekenen voor de organisatie, maar lopen op de lange termijn risico overbelast te raken.

Werk-privébalans bespreekbaar maken

Het valt niet altijd mee om een goede balans te vinden en te houden tussen het werk en het privéleven. Het is natuurlijk voor niemand handig als werknemers hun baan moeten opzeggen, of zich gedwongen voelen zich ziek te melden, omdat strubbelingen in het privéleven hen – tijdelijk – verhinderen om op het werk te verschijnen. Daarom heeft de overheid allerlei regelingen in het leven geroepen die ervoor moeten zorgen dat het combineren van werk en privé zo soepel mogelijk verloopt. Daarnaast kan de werkgever ook helpen door de werk-privébalans bespreekbaar te maken.

Maatwerk naast verlofregelingen

Om werknemers te helpen werk en privé op elkaar af te stemmen, kan de werkgever gebruikmaken van de verschillende verlofregelingen die de overheid daarvoor bestemd heeft, zoals kort- en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof. Daarnaast is het goed als de werkgever in gesprek blijft met werknemers over hun privésituatie. Als hij weet wat er speelt, kan hij tijdig ingrijpen als iemand dreigt uit te vallen. Vaak zijn verlofregelingen niet voldoende en is er maatwerk nodig. Iemand kan tijdelijk geholpen zijn met flexibele werktijden, andere soort werk, aanpassing van het aantal uren of de mogelijkheid om vaker thuis te werken.

Bijlagen bij dit bericht