Zorgen over toenemende zorgtaken werknemers

26 maart 2015 | Door redactie

Als werknemers de zorg voor een naaste op zich moeten nemen, kunnen zij daarbij gebruikmaken van een aantal wettelijke verlofmogelijkheden. Werkgevers maken zich echter zorgen over de toenemende zorgtaken van hun werknemers en brengen het kort- en langdurend zorgverlof meestal niet uitgebreid ter sprake.

De helft van de werknemers heeft te maken met de zorg voor kinderen en één op de zeven werknemers heeft taken op het gebied van mantelzorg. De verwachting is dat het aantal werknemers dat zorg en werk moet gaan combineren, de komende jaren toeneemt. Onderzoek (pdf) van marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Women Inc. laat zien dat werkgevers zich zorgen maken over de toename in zorgtaken voor de werknemers.

Werkgevers bang voor misbruik zorgverlof

Veel werkgevers kiezen ervoor om de wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof niet uitgebreid binnen de organisatie te benoemen. Zij hebben het gevoel dat dit kan leiden tot misbruik. Meestal komen werkgevers pas in actie als ze zien dat een werknemer moeite heeft met de combinatie van werk en zorg.
Het is echter niet verstandig om hier te lang mee te wachten, want de oplopende stress bij de werknemer kan leiden tot ziekte of verzuim. Dit blijkt ook uit het rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze week uitbracht. Langdurige intensieve zorg gecombineerd met betaald werk zorgt voor een grotere kans op langdurige ziekte.

Maatregelen rondom kort- en langdurend zorgverlof per 1 juli 2015

Voor werkgevers ligt de oplossing voor het combineren van werk en zorgtaken vooral in het bieden van flexibiliteit. Parttime werk en flexibele werkuren helpen daarbij. Onlangs zijn ook de verlofregels aangepast. Sinds 1 januari 2015 is de Wet modernisering verlof en arbeidstijden namelijk gedeeltelijk in werking getreden. Per 1 juli 2015 wordt het tweede deel van de wet van kracht: dat betreft een deel van de maatregelen rondom het kort- en langdurend zorgverlof. U vindt alle nieuwe regels terug in het bericht ‘Wijzigingen WAZO door de Tweede Kamer’ of in de vaktool ‘Wijzigingen verlofregels op een rij’.