Is overnachting na bedrijfsfeestje te verplichten?

24 juli 2019

Mogen wij onze werknemers verplichten om na een bedrijfsfeestje te blijven overnachten zodat ze niet met te veel alcohol op de auto instappen?

U heeft een zorgplicht voor uw werknemers. Dit houdt in dat u ervoor moet zorgen dat werknemers hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. Een bedrijfsfeest is werkgerelateerd. Voor deze gelegenheid kan daarom een bijzondere zorgplicht gelden. Zeker wanneer aanwezigheid bij het feest verplicht is, moet u zorgen voor de juiste veiligheidsmaatregelen om schade bij de werknemer te voorkomen. Denk hierbij aan een alcoholbeleid, bij een interne borrel verantwoordelijk alcohol schenken, een werknemer die dronken wil gaan rijden daar op aanspreken, een goede verzekering afsluiten en/of taxi’s of hotelovernachtingen ter beschikking stellen. Als u aan uw zorgplicht heeft voldaan en de werknemer vervolgens toch te veel drinkt en een ongeluk krijgt, bent u meestal niet aansprakelijk.

Privacy

Door werknemers te verplichten om in een hotel te overnachten na een bedrijfsfeest, maakt u inbreuk op hun privacy. Mogelijk druist zo’n voorwaarde daarom in tegen goed werkgeverschap. Bovendien is zo’n verplichting niet nodig. Alleen het aanbieden van een overnachting of taxi in combinatie met de eerder beschreven maatregelen zou voldoende moeten zijn om aan uw zorgplicht te voldoen.