Balans werk-privé

Mede door alle technologische ontwikkelingen zijn werknemers steeds vrijer om te kiezen waar, wanneer en hoe zij hun werk willen uitvoeren. Deze toenemende vrijheid in hun werk zorgt ervoor dat zij meer thuis aan de slag gaan en minder op vaste tijdstippen werken. Hiermee kan de werknemer echter wel zijn balans tussen werk en privé verstoren.

Ook werkstress kan een stoorzender vormen. Werknemers die hierdoor klachten krijgen, kunnen hiervan hinder ondervinden in hun privéleven. Andersom geldt dit natuurlijk ook: stress voortkomend uit privéproblemen kan effect hebben op het functioneren van een werknemer. 

Nieuws

Gedragscode voor liefde op de werkvloer

14-02-2024

Werknemers brengen veel tijd door op het werk en dan springt de vonk weleens over. Dat kan een vervelende sfeer teweegbrengen: de vlinders i...

Herziene richtlijn voor verstoorde werk-privébalans

01-02-2024

Er is een herziene versie van de Preventieve Richtlijn Werk-privébalans verschenen. Die moet arboprofessionals helpen tijdig te signaleren w...

UWV betaalt verlofuitkering aan nieuwe werkgever

16-01-2024

Heeft een werknemer recht op een uitkering bij ouderschapsverlof en vertrekt hij naar een andere werkgever, dan mag hij de resterende verlof...

SER wil voor organisaties een Wet maatschappelijk verlof

12-01-2024

Het huidige verlofstelsel is te onoverzichtelijk en complex en daardoor minder effectief. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SE...