Meeste cryptobezitters leggen kleine bedragen in

In totaal houden 1,2 miljoen Nederlanders zich bezig met crypto’s. Twee derde daarvan heeft minder dan € 2.500 ingelegd. Voor iets minder dan de helft geldt dat het bedrag minder dan € 500 is. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos, dat is uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

14 december 2021 | Door redactie

De voornaamste reden voor een kleine meerderheid om zich op crypto’s te richten is het wagen van een ‘gokje’. Voor 42% van de cryptobezitters is de lage rente de reden om zich op crypto’s te richten. Een vijfde verwacht daarmee snel winst te kunnen maken. Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) zijn de meest populaire crypto’s. Twee derde (66%) van de cryptobezitters heeft Bitcoin en de helft (50%) heeft Ethereum.

Misleiding, oplichting en manipulatie

Twee derde van cryptobezitters ziet een sterke waardedaling als een beperkt of groot risico. Voor 10% geldt dat zij zoveel geld hebben ingelegd dat een forse waardedaling tot een probleem leidt dat alleen ‘met passen en meten’ kan worden opgelost. Fraude is ook een groot risico. Crypto’s zijn kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie, aldus de AFM. De waarde is vooral gebaseerd op speculatie en meestal ontbreekt een onderliggende waardebepaling. Koersen kunnen daardoor sterk fluctueren. Ook het risico dat crypto’s hun waarde verliezen is reëel. Deze risico’s vertalen zich door op financiële instrumenten met crypto’s als onderliggende waarde, zoals exchange traded funds (ETF’s) en exchange traded notes (ETN’s).

Cryptomarkt onder toezicht

Met de komst van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), naar verwachting in 2024, komt een deel van de cryptomarkt onder toezicht te vallen. MiCAR zal bepaalde uitgiften van tokens en cryptodienstverlening gaan regelen. Op dit moment is er voor consumenten geen bescherming in de vorm van regelgeving of toezicht. Hoewel de cryptomarkt grotendeels buiten het toezicht van de AFM valt, monitort de toezichthouder de ontwikkelingen wel op nauwe voet. Daarom liet de AFM het onderzoek ‘Attitudes van cryptobezitters’ (pdf) uitvoeren.
Crypto's moeten overigens ook worden opgegeven in de inkomstenbelasting. Bezitters moeten hun crypto's opgeven onder de ‘overige bezittingen’ in box 3 van de inkomstenbelasting. 

Bijlagen bij dit bericht